Programma- en projectmanagement

MareVisie is gespecialiseerd in programma- en projectmanagement management. Ervaren mensen stappen voor een bepaalde periode in de organisatie om een project op te zetten, te implementeren en na afloop de resultaten te monitoren.

In onze opdrachten gebruiken we de PRINCE2-methodiek en zetten we IPMA competenties in. Er wordt veel aandacht besteedt aan communicatie om zo het draagvlak en de acceptatie van de projecten te vergroten. De project- en programma manager stelt een team samen waarmee het project tot een goed einde te brengen is.

Het samenstellen van een goed projectteam en het sturen van samenwerking zijn belangrijke succesfactoren voor het slagen van het project. Uiteraard zijn we constant alert op het voorkomen van mogelijke problemen door het vroegtijdig signaleren van risico’s.

Op basis van het  type project en de omgeving waarin het project draait wordt het noodzakelijke ervaringsniveau van de kandidaten bepaald. Het inzetten van te zware of te lichte mensen doet afbreuk aan het projectsucces.

De dienst biedt de mogelijkheid complexe projecten deels uit handen te geven om op die manier het overzicht en de controle te behouden.