Verandermanagement

Wat is de verandercapaciteit van de organisatie bij implementatie van  een nieuw systeem en een nieuwe werkwijze?
Welke factoren zijn hierbij van belang?

Inzicht hierin is belangrijk om te voorkomen dat de systeem aanpassing/ vernieuwing succesvol is verlopen maar  dat medewerkers er niet mee willen of kunnen werken doordat er weerstanden zijn die in een vroeg stadium hadden kunnen worden voorkomen of omdat men niet goed geïnformeerd is geweest over de impact ervan.

Wijzigingen in taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden zullen tijdig herkend moeten worden om deze aan te passen en te communiceren en daar waar nodig zelfs tot functiewijzigingen kunnen leiden.

De juiste combinatie van “hard” en “zacht” als een kritische succesfactor is in verandermanagement van essentieel belang om dit vanaf de start van het project te monitoren en te begeleiden. In sommige gevallen zal er sprake zijn van een cultuur verschuiving!