Energie ICT & Utilities ICT


Ontwikkelingen in de markt

Er is een sterke toename in de productie van duurzame energie zoals wind- en zonne-energie. Centrale opwekking op grote schaal vraagt ondernemerschap en investeringskapitaal. Decentrale opwekking heeft impact op de stabiliteit van de bestaande energienetten en verandert de verhouding tussen consumenten en producenten. Een gevolg van de verduurzaming leidt ook tot een ander soort vraag naar elektriciteit. Enerzijds worden apparaten zuiniger en anderzijds komen er meer apparaten en installaties bij, zoals de elektrische vervoersmiddelen.

Voor deze branche is, net als voor veel andere bedrijfstakken, de digitale transformatie van groot belang. De slimme meter is daarvan wellicht het meest in het oog springende voorbeeld, maar ook op tal van andere plaatsen, in zowel bedrijfsprocessen als infrastructuren, speelt ICT en de mogelijkheden om informatie vast te leggen en te gebruiken bij de bedrijfsvoering een steeds grotere rol.

De ontwikkelingen brengen zowel kansen als risico’s met zich mee. Bedrijfsprocessen kunnen geoptimaliseerd worden met ondersteuning van nieuwe ICT instrumenten en de effectievere inzet van de bestaande ICT middelen. Het koppelen van de diverse systemen en informatiebronnen speelt daarbij een belangrijke rol.

Risico’s ontstaan op het gebied van data kwaliteit, privacy wetgeving en cyber security. De strategische waarde van informatie vormt ook een risico omdat processen hiervan afhankelijk worden. De vernieuwde processen vragen om andere competenties van de medewerkers. Routinematig werk wordt grotendeels overgenomen door ICT en embedded software die gekoppeld is met het internet. Goed  personeel met de juiste scholing en ervaring wordt schaarser. Dat zie je onder andere bij de bedrijven die onderhoud en inspecties uitvoeren aan grote installaties of technisch equipment.

Neem contact met ons op

Kunt u hulp gebruiken bij een project op het grensvlak van business, techniek en ICT? Of wilt u graag een keer van gedachten wisselen over het verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen of de mogelijke inzet van ons full-service formulieren concept? Neem dan telefonisch contact op met Ralph van Houdt via 06-14429340 of stuur een mail naar r.vanhoudt@marevisie.nl.


Heeft u liever dat wij contact met u opnemen? Laat dan uw gegevens achter, zodat wij u kunnen bellen.


Ralph van Houdt
Programma management en veranderkunde
Opleiding:
Werktuigbouwkunde TU Delft, Verandermanagement SIOO en MBA RSM

Mijn ervaring met grote programma’s en het leidinggeven aan organisaties heb ik opgedaan bij het Korps Mariniers en in de Olie-en gas offshore industrie. De daar opgedane ervaring pas ik al jaren toe in de Energie en Utility branche bij de grote en complexe projecten. Door de stevige technische basis aangevuld met verandermanagement van organisaties en de bedrijfsmatige en zakelijke kijk op organisaties, ben ik in staat om met klanten hun projecten te ontwerpen en om te zetten in duidelijke en haalbare doelstellingen. Die kennis draag ik over aan project organisaties en de mensen waarmee ik werk, want ik geloof in het actief delen van kennis.

Contact

Jan Kaper
IT Architect, Proces specialist en Project support deskundige
Opleiding:
Luchtvaart- & ruimtevaarttechniek, TU Delft, IT Architectuur (Cibit Academy - MSc)

Met diverse rollen in meerdere grote programma’s en projecten heb ik veel ervaring opgedaan in de Energie en Utility branche. Het doorgronden van zowel business proces als de ondersteunende IT is een van mijn specialiteiten. Daarnaast  borg ik dat de projecten waar ik een rol van betekenis in speel, zich richten op de juiste doelen en dat de impact op de processen en de medewerkers voldoende aandacht krijgt.

Contact

Nieuws