Waste & Recycling 


Ontwikkelingen in de markt

De waste & recycling branche is over de gehele keten volop in ontwikkeling. Het begint al bij de eerste stappen in het afval verzamelproces, waar nieuwe manieren van afvalscheiding worden toegepast bij zowel voor- als nascheiding. Techniek en de ontwikkeling daarin, speelt daarbij een steeds grotere en belangrijkere rol.

Een van de drijvende krachten achter het scheiden van het afval is de ontwikkeling op het gebied van het verwerken ervan. Het verbranden en omzetten van afval in energie en het scheiden van reststoffen verkleint de fractie afval die echt overblijft. Dat draagt bij aan duurzaamheid en creëert nieuwe mogelijkheden voor het genereren van inkomsten.

Technische installaties worden 24 uur per dag ingezet voor het scheiden en verwerken van afval. De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van die installaties wordt daardoor steeds belangrijker, wat leidt tot innovaties op dat gebied. Er wordt op een andere manier naar ‘stops’ gekeken en er is een verschuiving in onderhoudsconcepten van periodiek onderhoud naar ‘toestandsafhankelijk’ of ‘conditie gestuurd’ onderhoud.

Het Internet of Things (IoT) speelt (ook) in deze branche een steeds belangrijkere rol. Continue metingen aan installaties, in combinatie met het nog beter vastleggen van inspectie informatie en onderhoudsresultaten helpen bij de conditiebepaling van installaties en componenten. Door de toename in informatie en het goed kunnen bepalen van de conditie kan de levensduur beter voorspeld worden. Onderhoudsrichtlijnen kunnen bijgesteld worden om de economische levensduur te verlengen. Het IoT creëert ook nieuwe kansen zoals de slimme afvalcontainer, waardoor nieuwe behoeften en diensten ontstaan.

De digitale transformatie biedt voor deze branche nieuwe mogelijkheden en kansen om bestaande processen te optimaliseren en nieuwe diensten te creëren.

Deze nieuwe ontwikkelingen brengen ook risico’s met zich mee, zoals de noodzaak om eerder dan gepland ICT systemen aan te passen, het niet beschikbaar zijn van de juiste informatie op de juiste tijd en plaats en ICT security waaronder de bescherming van klantdata. Voor de nieuwe onderhoudsstrategieën moet veel meer informatie worden vastgelegd tijdens inspectie- en onderhoudsbeurten. Daar zijn bestaande systemen vaak nog niet op voorbereid en daarvoor zal ook organisatorisch het een en ander moeten veranderen. In de hele keten treden veranderingen op en daar moet het bedrijf, van engineer tot manager op inspelen. Pas dan wordt de digitale transformatie een succes.

 

NEEM CONTACT MET ONS OP

Kunt u hulp gebruiken bij een project op het grensvlak van business, techniek en ICT? Of wilt u graag een keer van gedachten wisselen over het verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen of de mogelijke inzet van ons full-service formulieren concept? Neem dan telefonisch contact op met Ralph van Houdt via 06-14429340 of stuur een mail naar r.vanhoudt@marevisie.nl.


Heeft u liever dat wij contact met u opnemen? Laat dan hier uw gegevens achter, zodat wij u kunnen bellen.

Ralph van Houdt
Programma management en veranderkunde
Opleiding:
Werktuigbouwkunde TU Delft, Verandermanagement SIOO en MBA RSM

Mijn ervaring met grote programma’s en het leidinggeven aan organisaties heb ik opgedaan bij het Korps Mariniers en in de Olie-en gas offshore industrie. De daar opgedane ervaring pas ik al jaren toe in de Energie en Utility branche bij de grote en complexe projecten. Door de stevige technische basis aangevuld met verandermanagement van organisaties en de bedrijfsmatige en zakelijke kijk op organisaties, ben ik in staat om met klanten hun projecten te ontwerpen en om te zetten in duidelijke en haalbare doelstellingen. Die kennis draag ik over aan project organisaties en de mensen waarmee ik werk, want ik geloof in het actief delen van kennis.

Contact

Michiel Hoogmoed
Projectmanagement & verandercommunicatie
Opleiding:
Technische natuurkunde, TU Delft, Afstudeergroep: Physics of Nuclear reactors (PNR)

Sinds 2010 ben ik bij MareVisie projectmanager van verscheidene projecten in de energiesector. Per 2014 werk ik aan projecten in de nucleaire sector , en merk ik hoe waardevol de combinatie van projectmanagement en specialistische nucleaire kennis is. Ik ben er van overtuigd dat het zorgvuldig betrekken van de diverse groep stakeholders één van de belangrijke succesfactoren is voor een project. Je hebt immers te maken wet- en regelgeving vanuit de overheid, reactorfysica specialisten en veiligheidsexperts, die uiteindelijk allemaal hetzelfde doel nastreven: een succesvolle en veilige nucleaire industrie in Nederland.

Contact

Nieuws