Product inspectie formulieren workflow

Wat is het:

 • Het is een oplossing om werkprocessen waarin informatie middels een formulier (handmatig of digitaal) gecontroleerd of vastgelegd wordt gestuctureerd en efficient voor te bereiden en te verwerken.

Wat is het doel:

 • Het doel is om een controle en inspectie proces goed te organiseren of om een bestaand proces veel beter en efficienter te maken.

Wat is het resultaat:

 • Het resultaat is een oplossing die in de Cloud of binnen de eigen KA omgeving draait waarin de inspecties of controles voorbereid en afgehandeld worden.
 • Dit levert een tijdsbesparing in de keten van tenminste 10% terwijl de kwaliteit van de vastgelegde informatie omhoog gaat.

Wat is het beoogde effect:

 • De organisatie heeft een veel betere en gestructureerde controle over het afhandelen van de formulieren stroom.
 • Lagere kosten voor het proces van voorbereiding t/m uitvoering en nazorg.
 • Beter inzicht in de status van een controle of inspectie.
 • Het overnemen van elkaars taken en de uitwisselbaarheid van specialisten wordt makkelijker.
 • De kwaliteit van de rapportages gaat omhoog
 • De nazorg wordt veel beter.

Wanneer wordt het ingezet:

 • Klanten die voor hun controle en inspectieprocessen grote hoeveelheden informatie (data) met complexe verbanden en een ingewikkelde samenhang moeten verwerken waardoor het voorbereiden en uitvoeren van de werkzaamheden complex en tijdrovend waardoor capaciteits tekort en slechte kwaliteit geleverd wordt hebben veel baat bij dit product.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden?

 Neem contact op!