Portfolio analyse

Wat is het:

  • De portfolio analyse is een volledige doorlichting van alle lopende en/of op te  starten projecten

Wat is het doel:

  • Een objectieve vaststelling van alle lopende projecten en de projecten die in de pijplijn zitten om op te starten
  • Een complete lijst van projecten te hebben die allemaal op dezelfde manier zijn vastgelegd met een score op basis van risico, impact, bijdrage, ect.

Wat is het resultaat:

  • Het resultaat is dat er keuzes gemaakt kunnen worden met welke projecten de organisatie wel- en niet door wil gaan.

 beoogde effect:

  • Een herijking van de inzet van de schaarse resources en het aantal projecten.
  • De portfolio analyse faciliteert strategische besluitvorming over het wel/niet starten van projecten, en de timing daarvan.

Wanneer wordt het ingezet:

  • Als het inzicht in het aantal projecten en de bijdrage van de projecten aan en vanuit de organisatie niet meer inzichtelijk is.
  • Als er een te groot beroep gedaan wordt op de schaarse eigen capaciteit waardoor de operatie vast loopt.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden?

 Neem contact op!