Producten

MareVisie heeft uit eigen ervaring een aantal producten ontwikkelt die met een beperkte inspanning al snel uw bedrijf tot een hoger niveau kunnen tillen. Bovendien leiden deze producten vaak tot nieuwe inzichten:

» Wat zijn de kansen en risico’s van uw projecten?
» Hoe maatschappelijk verantwoord is uw bedrijf?
» Hoe ‘volwassen’ is de aanpak van projectmanagement binnen uw organisatie?

Op de volgende pagina’s worden de producten kort toegelicht. Daarbij wordt snel duidelijk waar en wanneer en met welk doel we ze inzetten. Ook is het beoogde effect weergegeven dat we voor onze opdrachtgever of project willen bereiken. Dat geeft nog meer drive, focus en resultaat.

PID in 3 uur

MareVisie legt met de belangrijkste stakeholders in max. 3 uur tijd de basis voor het project initiatie document (het start document).

Lees meer

Projectenscan

De projectenscan bestaat uit een review van één of meerdere projecten op de essentiële parameters van een project. 

Lees meer

Porfolio analyse

De portfolio analyse is een volledige doorlichting van alle lopende en/of op te starten projecten. Hierin wordt een objectieve vaststelling... 

Lees meer

Change Readiness Assessment 

Een analyse van de status van de organisatie, het project, de professionals die er aan bij dragen en de mate waarin zij gereed staan...

Lees meer

Test verandervermogen organisatie

Dit is een test die in de organisatie bij vooraf bepaalde afdelingen wordt afgenomen om het verander-of aanpasings vermogen van de...

Lees meer

Product Health check

Dit bestaat uit een test om objectief beeld te krijgen hoe de mensen, de afdelingen en de organisatie als geheel voor staat en hoe het sentiment t.o.v. het project is.

Lees meer

Product Inspectie formulieren workflow

Dit is een oplossing om werkprocessen waarin informatie middels een formulier (handmatig of digitaal) gecontroleerd of...

Lees meer