Change Readiness Assessment (CRA)

Wat is het:

  • Een analyse van de status van de organisatie, het project, de professionals die er aan bij dragen en de mate waarin zij gereed staan om de nieuwe implementatie te ondersteunen.

Wat is het doel:

  • Een goed beeld te hebben van de (project) organisatie en de organisatorische risico’s in de volgende fase

Wat is het resultaat:

  • Een rapportage aan de stuurgroep inclusief aanbevelingen.

Een onderbouwd besluit te kunnen nemen over het starten van de volgende fase of het uitstellen daarvan.

 Wat is het beoogde effect:

  • Tijdige onderkenning van de risico’s in de volgende fase en een gefundeerd besluit over de mitigerende maatregelen.

Wanneer wordt het ingezet:

  • Als er signalen uit de organisatie of het projectteam komen waardoor twijfel ontstaat over de te nemen vervolgstappen.