Product Health check

Wat is het:

  • Het is een test om objectief beeld te krijgen hoe de mensen, de afdelingen en de organisatie als geheel voor staat en hoe het sentiment t.o.v. het project is.

Wat is het doel:

  • Het doel is dat de organisatie en het project feedback krijgen waarmee ze naast de al geplande opleidingsprogramma’s eventueel aanvullende activiteiten kunnen plannen en organiseren om de medewerkers en organisatie beter achter het doel van het project kunnen krijgen.
  • Het geeft ook handvatten voor organisatorische aanpassingen en/of noodzakelijke wisselingen in rollen.

Wat is het resultaat:

  • Een management rapportage incl. mondelinge toelichting op basis van vooraf gedefinieerde criteria waarmee helder wordt of extra sturing of bijsturing of andere maatregelen ontwikkeld kunnen worden t.b.v. een succesvolle implementatie.

Wat is het beoogde effect:

  • Een beter begrip van de verandering en de impact op het sentiment in de organisatie waardoor tijdig de juiste keuzes t.a.v. Go-live en implementatie fase van het project gemaakt kunnen worden.

Wanneer wordt het ingezet:

  • Dit instrument wordt ingezet als er binnen de organisatie bij (project) management of OR behoefte is aan informatie over het welzijn van de organisatie en hoe men zichzelf ziet   acteren in de nieuwe processen of nieuwe rol.