Portfolio analyse

Wat is het:

  • De portfolio analyse is een volledige doorlichting van alle lopende en/of op te   starten projecten

Wat is het doel:

  • Een objectieve vaststelling van alle lopende projecten en de projecten die in de pijplijn zitten om op te starten
  • Een complete lijst van projecten te hebben die allemaal op dezelfde manier zijn vastgelegd met een score op basis van risico, impact, bijdrage, ect.

Wat is het resultaat:

  • Het resultaat is dat er keuzes gemaakt kunnen worden met welke projecten de organisatie wel- en niet door wil gaan.

 beoogde effect:

  • Een herijking van de inzet van de schaarse resources en het aantal projecten.
  • De portfolio analyse faciliteert strategische besluitvorming over het wel/niet starten van projecten, en de timing daarvan.

Wanneer wordt het ingezet:

  • Als het inzicht in het aantal projecten en de bijdrage van de projecten aan en vanuit de organisatie niet meer inzichtelijk is.
  • Als er een te groot beroep gedaan wordt op de schaarse eigen capaciteit waardoor de operatie vast loopt.