Project Initiatie in 3 uur

Wat is het: 

  • MareVisie legt met de belangrijkste stakeholders in max. 3 uur tijd de basis voor het project initiatie document (het start document).
  • Elementen die daarin aan de orde komen zijn o.a. aanpak, planning, risico’s, doel, business case

Wat is het doel:

  • Samen met opdrachtgever en belangrijkste stakeholders de basis voor een project te leggen
  • De uitgangspunten voor initiële besluitvorming (is er een positieve business case) en de project start vastleggen.

Wat is het resultaat:

  • Het resultaat is een door alle betrokkenen ondertekend document waarin de overeengekomen aanpak met bijhorende risico’s en initieel budget vastgelegd is.

Wat is het beoogde effect:

  • Gemeenschappelijk (eenduidig) begrip en inzicht bij stakeholders over o.a. omvang, impact en verwachtingen van het project
  • Budget en resources worden op tijd beschikbaar gemaakt voor het project

Wanneer wordt het ingezet:

  • Bij grote complexe projecten met een grote impact op de organisatie 
  • Als de opstart geminimaliseerd dient te worden
  • Als er grote risico’s zijn

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden?

 Neem contact op!