Projectscan

Wat is het:

  • De projectscan is een review van één of meerdere projecten op de essentiële parameters van een project

Wat is het doel:

  • Een objectieve meting te hebben aan de hand van vooraf vastgestelde criteria of de rapportage van het project aansluit bij de werkelijkheid
  • Een extra tussentijdse en onafhankelijke analyse van de project risico’s.

Wat is het resultaat:

  • Het resultaat is een schriftelijke rapportage met een mondelinge toelichting van de project status en de project risico’s.

Wat is het beoogde effect:

  • Dat er vertrouwen is in het projectteam en de aanpak van het project of dat de projectaanpak en de project organisatie terug moeten naar de tekentafel.

Wanneer wordt het ingezet:

  • Bij grote kritische projecten
  • Als opdrachtgevers een onafhankelijke controle van de status en voortgang van het project willen hebben.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden?

 Neem contact op!