Test verandervermogen organisatie

Wat is het:

  • Het is een test die in de organisatie bij vooraf bepaalde afdelingen wordt afgenomen om het verander-of aanpasings vermogen van de verschillende afdelingen te toetsen.

Wat is het doel:

  • Het doel is dat het project die input krijgt die nodig is om opleiding en trainingsprogramma’s uit te werken maar ook het plan voor de overgang naar de nieuwe organisatie of nieuwe processen

Wat is het resultaat:

  • Een management rapportage incl. mondelinge toelichting op basis van vooraf bepaalde criteria waarmee implementatie plannen uitgewerkt kunnen worden

Wat is het beoogde effect:

  • Begrip van de impact van de verandering op de organisatie zodat hulp of ondersteuning daar ingezet kan worden waar het nodig is.

Wanneer wordt het ingezet:

  • Bij voorkeur bij elk project waar veranderingen in werkprocessen geborgd met ICT doorgevoerd worden.