Test verandervermogen organisatie

Wat is het:

  • Het is een test die in de organisatie bij vooraf bepaalde afdelingen wordt afgenomen om het verander-en aanpassingsvermogen van de verschillende afdelingen te toetsen.

Wat is het doel:

  • Het doel is dat het project die input krijgt die nodig is om opleidings- en trainingsprogramma’s uit te werken, maar ook het plan voor de overgang naar een nieuwe organisatie en/of de nieuwe processen

Wat is het resultaat:

  • Een managementrapportage incl. mondelinge toelichting op basis van vooraf bepaalde criteria waarmee implementatie plannen uitgewerkt kunnen worden

Wat is het beoogde effect:

  • Begrip van de impact van de verandering op de organisatie zodat hulp of ondersteuning daar ingezet kan worden waar het nodig is.

Wanneer wordt het ingezet:

  • Bij voorkeur bij elk project waar veranderingen in werkprocessen, geborgd met ICT, doorgevoerd worden.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden?

 Neem contact op!