Portfoliomanagement

MareVisie helpt u om met adequaat portfoliomanagement te zorgen dat de goede projecten uitgevoerd worden, en dat deze in een gecontroleerde omgeving kunnen plaatsvinden.

portfoliomanagement richt zich op het beheersen van het totale scala aan projecten die binnen uw organisatie lopen, of gepland zijn. Goed ingericht portfoliomanagement zorgt ervoor dat:

 • De lopende projecten een logische samenhang hebben, en echt bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen van dat moment;
 • Projecten op een consequente manier worden gestart, uitgevoerd en beheerst;
 • Er altijd een passende ‘load’ aan projecten wordt uitgevoerd, dat passend is voor het beschikbare budget van de organisatie, en de hoeveelheid beschikbare medewerkers.

Dit zorgt er voor dat het management goed geïnformeerde beslissingen kan nemen over het opstarten of bijsturen van de projecten.

 

Wat kan MareVisie betekenen voor uw portfoliomanagement?

 • Inrichting of professionalisering van uw portfoliomanagement
  Als u zelf de mankracht in huis heeft voor portfoliomanagement, maar geholpen wilt worden bij de inrichting of professionalisering hiervan, dan kan een MareVisie collega u daarbij helpen. Gedurende een korte periode lopen wij met u mee en zorgen we voor de tools en de inzichten die nodig zijn om vervolgen zelf de touwtjes in handen te nemen.
 • Ad interim portfoliomanagement door MareVisie
  Als u zelf nog niet de mankracht in huis heeft om zich op het portfoliomanagement te richten, dan kan een MareVisie collega dit ad interim op zich nemen, totdat hiervoor een vaste invulling is gevonden.

 • Efficiënte inzet van medewerkers
  Als er onvoldoende beeld is van de werkdruk van uw medewerkers dan is er een grote kans dat er meer projecten gestart worden dan zij aankunnen. Daar komt bij dat er vaak een kleine groep medewerkers is die altijd bij projecten ingezet worden, bijvoorbeeld om zijn/haar specifieke kennis of ervaring. Met Portfoliomanagement kan MareVisie voorkomen dat uw medewerkers overbelast worden.
 • Wij werken met focus aan uw bedrijfsdoelstellingen
  Niet ieder project is even belangrijk voor de bedrijfsdoelstellingen. Als er zonder focus zomaar een project gestart kan worden dan is de kans groot dat er onevenredig veel tijd, aandacht en geld naar projecten gaan die eigenlijk niet zo relevant zijn. Portfoliomanagement brengt in kaart welke projecten de belangrijkste bijdrage leveren, en stelt het management in staat om op basis daarvan keuzes te maken.
 • Het in beeld brengen van samenhang en planning van projecten
  Vaak bestaat er een onderlinge samenhang tussen projecten, waardoor ook de timing van projecten goed gekozen moet worden. Portfoliomanagement helpt om dit duidelijk in beeld te brengen, en om te zorgen dat alle betrokkenen (opdrachtgever, gebruikers, etcetera) er hetzelfde beeld bij hebben. Als er vertraging in één van de opdrachten optreedt dan geeft portfoliomanagement ook inzicht wat hiervan de consequentie is voor andere projecten.

MareVisie kan uw organisatie ondersteunen bij de inrichting of professionalisering van portfoliomanagementDaarbij is het mogelijk dat MareVisie een portfolio analyse uitvoert of het portfoliomanagement tijdelijk op zich neemt. Geïnteresseerd geraakt in portfoliomanagement? Neem dan hieronder vrijblijvend contact met ons op. Wij praten er graag verder over met u. 

 Contact