Testmanagement

Wat is de verandercapaciteit van de organisatie bij implementatie van een nieuw systeem en een nieuwe werkwijze?
Welke factoren zijn hierbij van belang?

Inzicht hierin is belangrijk om te voorkomen dat de systeemaanpassing/ -vernieuwing succesvol is verlopen maar dat medewerkers er niet mee willen of kunnen werken. De oorzaak zijn mogelijk weerstanden die in een vroeg stadium hadden kunnen worden voorkomen of omdat men niet goed geïnformeerd is geweest over de impact van de verandering.

Wijzigingen in taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden zullen tijdig herkend moeten worden om deze aan te passen en te communiceren en daar waar nodig zelfs tot functiewijzigingen kunnen leiden.

De juiste combinatie van “hard” en “zacht” als een kritische succesfactor is in testmanagement van essentieel belang. Het is dan ook noodzaak om vanaf de start van het project aan te voelen wat werkt en anderen hierbij te begeleiden. In sommige gevallen zal er sprake zijn van een cultuurverschuiving!