Energie & Utilities 


Ontwikkelingen in de markt

Er is een sterke toename in de productie van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie. Deze bronnen kunnen echter niet continu stroom leveren, dit geeft uitdagingen op het gebied van opslag. Daarnaast leidt technologische vooruitgang tot veranderingen in de energievraag. Enerzijds worden apparaten zuiniger maar anderzijds komen er wel apparaten, zoals elektrische vervoersmiddelen, bij. Ook dit heeft invloed op de behoefte aan opslagcapaciteit.

Van oudsher wordt de energiesector gekenmerkt door de centrale opwekking van energie, dit vraagt om ondernemerschap en investeringskapitaal. We zien echter steeds vaker decentrale opwekking door de consument, waarbij de consument óók de rol van producent op zich neemt. Deze transformatie vereist dat de cultuur binnen de energiesector zich aanpast aan de nieuwe situatie.

De energiesector zal sterk beïnvloedt worden door de digitale transformatie. De gevolgen van digitale transformatie zien we ook in andere sectoren, denk aan Airbnb (woningmarkt), Flixbus (transportsector) en Google (informatievoorziening), en de confrontatie lijkt onvermijdelijk. Hierbij lijkt de regel te gelden dat degene die de informatiestromen kent en beheert de sector domineert.

 

De bovengenoemde ontwikkelingen brengen zowel kansen als risico’s met zich mee.

Kansen omdat bedrijfsprocessen geoptimaliseerd moeten worden met ondersteuning van nieuwe ICT instrumenten en de effectievere inzet van de bestaande ICT. Het analyseren van de bestaande infrastructuur en het zoeken naar aansluiting op nieuwe ICT speelt daarbij een belangrijke rol.

Risico’s ontstaan op gebieden als datakwaliteit, cybersecurity en personeelsvoorziening. Datakwaliteit omdat door het koppelen van systemen er veel meer data ontstaat en er inzicht vereist is van metadata om tot gedegen besluitvorming te komen. De gecreëerde metadata verhoogt de strategische waarde van deze informatie, waardoor cybersecurity steeds belangrijker wordt.

Ook vragen de ontwikkelingen om andere competenties van medewerkers en zal het vaker een eis zijn dat personeel omgeschoold wordt. Softwarekennis lijkt bij deze omscholing van steeds groter belang. Dat zie je bij de bedrijven die onderhoud en inspecties uitvoeren aan grote installaties of technisch equipment.

Neem contact met ons op

Kunt u hulp gebruiken bij een project op het grensvlak van business, techniek en ICT? Wilt u graag een keer van gedachten wisselen over het verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen of de mogelijke inzet van onze ICT oplossingen? Neem dan telefonisch contact op met Ralph van Houdt via 06-14429340 of stuur een mail naar r.vanhoudt@marevisie.nl.


Heeft u liever dat wij contact met u opnemen? Laat dan hier uw gegevens achter, zodat wij u kunnen benaderen.


Ralph van Houdt
Programma management en veranderkunde
Opleiding:
Werktuigbouwkunde TU Delft, Verandermanagement SIOO en MBA RSM

Mijn ervaring met grote programma’s en het leidinggeven aan organisaties heb ik opgedaan bij het Korps Mariniers en in de Olie-en gas offshore industrie. De daar opgedane ervaring pas ik al jaren toe in de Energie en Utility branche bij de grote en complexe projecten. Door de stevige technische basis aangevuld met verandermanagement van organisaties en de bedrijfsmatige en zakelijke kijk op organisaties, ben ik in staat om met klanten hun projecten te ontwerpen en om te zetten in duidelijke en haalbare doelstellingen. Die kennis draag ik over aan project organisaties en de mensen waarmee ik werk, want ik geloof in het actief delen van kennis.

Contact

Jan Kaper
IT Architect, Proces specialist en Project support deskundige
Opleiding:
Luchtvaart- & ruimtevaarttechniek, TU Delft, IT Architectuur (Cibit Academy - MSc)

Met diverse rollen in meerdere grote programma’s en projecten heb ik veel ervaring opgedaan in de Energie en Utility branche. Het doorgronden van zowel business proces als de ondersteunende IT is een van mijn specialiteiten. Daarnaast  borg ik dat de projecten waar ik een rol van betekenis in speel, zich richten op de juiste doelen en dat de impact op de processen en de medewerkers voldoende aandacht krijgt.

Contact

Nieuws