Energietransitie 


MareVisie heeft regie in energietransitie

Energietransitie is een actueel thema, dat onder andere inhoudt dat we op termijn de CO₂ uitstoot willen reduceren en we van fossiele brandstoffen (steenkool, olie en aardgas) overgaan op ‘renewables’. Dit zijn duurzame energiebronnen zoals bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen. Energietransitie heeft als doel om de menselijke bijdrage aan de klimaatverandering tegen te gaan.

Een belangrijk inzicht is dat de aardgas generatie, verantwoordelijk is om op korte termijn over te gaan op andere energiebronnen of energiedragers zoals bijvoorbeeld het CO₂ neutrale waterstof. Windmolens en zonnepanelen leveren ook een belangrijke bijdrage, maar zijn niet alleen de oplossing. Bij deze bronnen is de match tussen vraag en aanbod de uitdaging. Want wat te doen bij overcapaciteit? Het  grootschalig opslaan van deze energie staat nog in haar kinderschoenen. Ook de transportkosten (vanuit o.a. zee) zijn nog erg hoog. Een en ander pleit dus voor lokale energievoorzieningen.

 

De expertise van MareVisie verenigingt zich in EntraVisie

MareVisie heeft de expertise voor integraal projectmanagement, plus strategisch en technisch advies, over projecten in de energietransitie. Dit doen we al voor regionale overheden en industriële partners in verschillende sectoren. Onder het label EntraVisie bereiken we sterke resultaten door onze technologische kennis binnen specifieke sectoren en onze ervaren allround projectmanagers, de energietransitie regisseurs.

De energiesector en transitie zal sterk beïnvloedt worden door de digitale transformatie. De gevolgen van digitale transformatie zien we ook in andere sectoren, denk aan Airbnb (woningmarkt), Flixbus (transportsector) en Google (informatievoorziening), en de confrontatie lijkt onvermijdelijk. Hierbij lijkt de regel te gelden dat degene die de informatiestromen kent en beheert de sector domineert.

 De bovengenoemde ontwikkelingen brengen zowel kansen als risico’s met zich mee. Kansen omdat bedrijfsprocessen geoptimaliseerd moeten worden met ondersteuning van nieuwe ICT instrumenten en de effectievere inzet van de bestaande ICT. Het analyseren van de bestaande infrastructuur en het zoeken naar aansluiting op nieuwe ICT speelt daarbij een belangrijke rol.

Risico’s ontstaan op gebieden als datakwaliteit, cybersecurity en personeelsvoorziening. Datakwaliteit omdat door het koppelen van systemen er veel meer data ontstaat en er inzicht vereist is van metadata om tot gedegen besluitvorming te komen. De gecreëerde metadata verhoogt de strategische waarde van deze informatie, waardoor cybersecurity steeds belangrijker wordt.

Ook vragen de ontwikkelingen om andere competenties van medewerkers en zal het vaker een eis zijn dat personeel omgeschoold wordt. Softwarekennis lijkt bij deze omscholing van steeds groter belang. Dat zie je bij de bedrijven die onderhoud en inspecties uitvoeren aan grote installaties of technisch equipment.

EntraVisie staat voor een doelgerichte  en efficiënte energietransitie door ondersteuning te bieden aan de overheid en het bedrijfsleven. Door het ideale projectteam te vormen van effectieve professionals met de benodigde expertise, skills & tools zorgt dit voor een procesmatige en inhoudelijke verbinding van alle partijen. EntraVisie zorgt door regie voor een optimale flow met een sterk resultaat. De energietransitie regisseurs hebben een gedegen technische achtergrond en zijn tevens in staat om tussen de publieke en private partijen te bewegen. Wij hebben een team van professionals die hun hoofd koel houden waarbij zij projectmanagement ervaring kunnen aanwenden om de deelprojecten vakkundig tot een goed einde te brengen.

Neem contact met ons op

Kunt u hulp gebruiken bij een project op het grensvlak van business, techniek en ICT? Wilt u graag een keer van gedachten wisselen over het verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen of de mogelijke inzet van onze ICT oplossingen? Neem dan telefonisch contact op met Ralph van Houdt via 06-14429340 of stuur een mail naar r.vanhoudt@marevisie.nl.

Heeft u liever dat wij contact met u opnemen? Laat dan hier uw gegevens achter, zodat wij u kunnen benaderen.

 


Ralph van Houdt
Programma management en veranderkunde
Opleiding:
Werktuigbouwkunde TU Delft, Verandermanagement SIOO en MBA RSM

Mijn ervaring met grote programma’s en het leidinggeven aan organisaties heb ik opgedaan bij het Korps Mariniers en in de Olie-en gas offshore industrie. De daar opgedane ervaring pas ik al jaren toe in de Energie en Utility branche bij de grote en complexe projecten. Door de stevige technische basis aangevuld met verandermanagement van organisaties en de bedrijfsmatige en zakelijke kijk op organisaties, ben ik in staat om met klanten hun projecten te ontwerpen en om te zetten in duidelijke en haalbare doelstellingen. Die kennis draag ik over aan project organisaties en de mensen waarmee ik werk, want ik geloof in het actief delen van kennis.

Contact

Hans Roeland Poolman
Algemeen Management, Business Development, Financieel & Project Management.
Opleiding:
Experimentele Natuurkunde, UVA (MSc) & VUA (PhD); Management & Finance (MSc Cum Laude, Babson College, MA USA)

Mijn expertise & competenties heb ik opgedaan als wetenschapper, project manager, financieel manager & algemeen manager in grote internationale onderzoeks- projecten, pan-europese telecom projecten, publiek-private samenwerkingen en het opzetten van hightech startups. De laatste tijd richt ik mij meer op duurzaamheidsprojecten en het versnellen van de digitalisering van processen in de bouwwereld. Dit vanwege de grote en complexe uitdagingen waar de Energietransitie ons allemaal al mee confronteert. Mijn zeer brede ervaring helpt mij niet alleen om het overzicht te bewaren van planning en budget, maar ook om een nauwkeurige technisch inhoudelijke analyse te doen om risico's en oplossingen te identificeren.

Contact