Energietransitie 


MareVisie heeft regie in energietransitie

Energietransitie is een actueel thema, dat onder andere inhoudt dat we op termijn de CO₂ uitstoot willen reduceren en we van fossiele brandstoffen (steenkool, olie en aardgas) overgaan op ‘renewables’. Dit zijn duurzame energiebronnen zoals bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen. Energietransitie heeft als doel om de menselijke bijdrage aan de klimaatverandering tegen te gaan. Een belangrijk inzicht is dat de aardgas generatie, verantwoordelijk is om op korte termijn over te gaan op andere energiebronnen of energiedragers zoals bijvoorbeeld het CO₂ neutrale waterstof. Windmolens en zonnepanelen leveren ook een belangrijke bijdrage, maar zijn niet alleen de oplossing. Bij deze bronnen is de match tussen vraag en aanbod de uitdaging.

 

De expertise van MareVisie verenigingt zich in EntraVisie

MareVisie heeft de expertise voor integraal projectmanagement, plus strategisch en technisch advies, over projecten in de energietransitie. Dit doen we al voor regionale overheden en industriële partners in verschillende sectoren. Onder het label EntraVisie bereiken we sterke resultaten door onze technologische kennis binnen specifieke sectoren en onze ervaren allround projectmanagers, de energietransitie regisseurs.

EntraVisie staat voor een doelgerichte  en efficiënte energietransitie door ondersteuning te bieden aan de overheid en het bedrijfsleven. Door het ideale projectteam te vormen van effectieve professionals met de benodigde expertise, skills & tools zorgt dit voor een procesmatige en inhoudelijke verbinding van alle partijen. EntraVisie zorgt door regie voor een optimale flow met een sterk resultaat. De energietransitie regisseurs hebben een gedegen technische achtergrond en zijn tevens in staat om tussen de publieke en private partijen te bewegen. Wij hebben een team van professionals die hun hoofd koel houden waarbij zij projectmanagement ervaring kunnen aanwenden om de deelprojecten vakkundig tot een goed einde te brengen.

Heeft uw organisatie ook te maken met de energietransitie, maar voortgang blijft uit omdat u niet weet waar te starten? Hier kan de Energietransitie Readiness Scan u bij helpen.

Kunt u hulp gebruiken bij een project op het grensvlak van business, techniek en ICT? Wilt u graag een keer van gedachten wisselen over het verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen of de mogelijke inzet van onze ICT oplossingen? Neem contact op met een van onze experts.


Ralph van Houdt
Expertise: Programma management en veranderkunde
Opleiding: Werktuigbouwkunde TU Delft, Verandermanagement SIOO en MBA RSM

Mijn ervaring met grote programma’s en het leidinggeven aan organisaties heb ik opgedaan bij het Korps Mariniers en in de Olie-en gas offshore industrie. De daar opgedane ervaring pas ik al jaren toe in de Energie en Utility branche bij de grote en complexe projecten. Door de stevige technische basis aangevuld met verandermanagement van organisaties en de bedrijfsmatige en zakelijke kijk op organisaties, ben ik in staat om met klanten hun projecten te ontwerpen en om te zetten in duidelijke en haalbare doelstellingen. Die kennis draag ik over aan project organisaties en de mensen waarmee ik werk, want ik geloof in het actief delen van kennis.

Contact

Hans Roeland Poolman
Expertise: Algemeen Management, Business Development, Financieel & Project Management.
Opleiding: Experimentele Natuurkunde, UVA (MSc) & VUA (PhD); Management & Finance (MSc Cum Laude, Babson College, MA USA)

Mijn expertise & competenties heb ik opgedaan als wetenschapper, project manager, financieel manager & algemeen manager in grote internationale onderzoeks- projecten, pan-europese telecom projecten, publiek-private samenwerkingen en het opzetten van hightech startups. De laatste tijd richt ik mij meer op duurzaamheidsprojecten en het versnellen van de digitalisering van processen in de bouwwereld. Dit vanwege de grote en complexe uitdagingen waar de Energietransitie ons allemaal al mee confronteert. Mijn zeer brede ervaring helpt mij niet alleen om het overzicht te bewaren van planning en budget, maar ook om een nauwkeurige technisch inhoudelijke analyse te doen om risico's en oplossingen te identificeren.

Contact