ICT

MareVisie helpt u bij het realiseren van projectdoelen in uw organisatie. Daarnaast borgen wij dat er voldoende aandacht is voor andere relevante gebieden zoals: cybersecurity, hosting, procesmanagement en het opleiden van medewerkers. Om de implementatie succesvol 'live' te brengen, plannen we de overgang van de oude naar de nieuwe situatie met militaire precisie.

We werken veel inhoudelijke onderwerpen binnen het project zelf uit, omdat we daar de expertise voor hebben. Dat loopt uiteen van 'high level designs', functionele ontwerpen tot pragmatische tools op basis van MS Office (bijvoorbeeld voor dataconversies). In veel van onze projecten hebben we te maken met grote leveranciers van ICT diensten die de pure technische realisatie van het project verzorgen. Wij ondersteunen onze klanten, vaak in de rol van opdrachtgever, bij inhuur en managen van die externe partijen. Dit doen we in nauwe samenwerking met de betrokken interne afdelingen

"Vrijwel alle projecten hebben impact op werkprocessen en
het dagelijks werk van de medewerkers. Het meenemen van medewerkers
in die verandering is essentieel en onmisbaar voor succes"

MareVisie zet haar kennis en ervaring op het gebied van grote en kleine ICT projecten daarbij helpen wij onze klanten zowel op het gebied van projectmanagement als op ICT inhoudelijk vlak. MareVisie vormt daarbij vaak de belangrijke schakel tussen business en ICT en helpt haar klanten bij het maken van de juiste keuzes. Veel van onze projecten zijn SAP en/of ERP gerelateerd, waarbij we zowel nieuwe implementaties, upgrades als grootschalige wijzigingen begeleiden. Met onze ervaringen in ERP trajecten hebben wij veel kennis van de basis bedrijfsprocessen en die kennis komt in alle ICT projecten van pas. Omdat IT landschappen nagenoeg altijd complex zijn en tal van interfaces bevatten is het goed in beeld brengen van deze landschappen cruciaal om een project succesvol te kunnen realiseren. 

Onze ICT ervaring is breder dan ERP/SAP. In onze projecten hebben we vaak te maken met maatwerk applicaties en andere op de markt verkrijgbare pakketten zoals Microsoft CRM, Oracle en Salesforce. Onze inhoudelijke expertise op het gebied van interfaces tussen applicaties is veelal een extra succesfactor gebleken.

Er zijn verschillende mogelijkheden om onze expertises te zetten. Hierbij kunt u denken aan:

 • Programma- en projectmanagement
 • Project Support / Project Management Ondersteuning
 • Project Engineering (WTB)
 • Business Process Management ('as-is', 'to-be' en optimalisatie)
 • Functioneel ontwerp
 • ICT Architectuur
 • Dataconversie en -migratie
 • Testmanagement
 • 'Cut-over' en 'Go-Live' implementatie
 • Verandermanagement
 • Training, projectcommunicatie en -implementatie
 • SLA management

Onze aanpak

Het ICT/ ERP projectmanagement is complex door de betrokkenheid van verschillende specialismes vanuit zowel business als ICT. Wanneer expertise op het gebied van projectmanagement ontbreekt of er, naast de normale operatie, te weinig tijd voor is, is het moment daar om de specialisten van MareVisie in te schakelen.

Samen met uw specialisten maken we een plan en voeren dit efficiënt uit. Wij ondersteunen en adviseren u bij het maken van belangrijke keuzes tussen maatwerk en standaardisatie. Daar waar nodig zetten we onze technische kennis en analytische vaardigheden in om belangrijke onderwerpen in detail uit te werken. Dit doen we als aanvulling op, of ondersteuning voor, uw eigen medewerkers. Met onze integrale aanpak borgen wij dat er haalbare projectdoelen zijn op het gebied van op te leveren functionaliteit, planning en budget. Daar gaan wij samen met u voor want uw doel is onze missie.

Bij grote ICT projecten zijn veel disciplines betrokken die ook allemaal een rol krijgen in het testen. Het organiseren en begeleiden van die testen is één van de rollen die MareVisie voor u uit kan voeren.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden?

 Neem contact op!