Applicatie inspectie

MareVisie inspectie applicatie bewijst toegevoegde waarde

Ontwikkelingen op het gebied van onderhoudsmanagement gaan snel. Accurate informatie speelt daarin een steeds grotere rol. De wijze van inspecteren, controleren en onderhouden van asset systemen verandert in hetzelfde tempo mee en dat heeft zijn weerslag op de informatievastlegging in de onderhoudsprocessen.

De eisen aan de informatievoorziening die grote asset beheerders aan hun service providers stellen veranderen ook mee. Voor de service providers is het de uitdaging om die veranderingen weer tijdig in de eigen processen door te voeren. MareVisie combineert kennis op het gebied van onderhoud en inspecties met ICT vaardigheden en helpt haar klanten om die uitdagingen aan te gaan op basis van een door MareVisie ontwikkeld flexibel inspectiesysteem.

In Q4 van 2016 stond een van onze klanten voor de uitdaging om voor een van haar grote opdrachtgevers de informatievoorziening omtrent het uit te voeren onderhoud voor 2017 aan te passen aan nieuwe eisen.Om deze wijzigingen nog voor eind 2016 door te kunnen voeren, werd contact opgenomen met de specialisten van MareVisie die eerder het geautomatiseerde inspectiesysteem hadden geïmplementeerd.

MareVisie voerde een uitgebreide inventarisatie uit. Het bleek mogelijk om de wijzigingen nog voor het einde van het jaar te realiseren. Jan Kaper van MareVisie: “De flexibiliteit die we ingebouwd hebben in het inspectiesysteem stelt ons in staat om op korte termijn de veranderingen door te voeren. Het vertalen van de richtlijnen naar de praktische uitvoering blijft mensenwerk, maar het efficiënt doorvoeren van die wijzigingen op alle formulieren, inspectierichtlijnen en werkinstructies is een stap die prima te automatiseren is. Die winst in efficiency is een van de grootste krachten van het door MareVisie ontwikkelde inspectiesysteem.

Momenteel is de klant samen met MareVisie de doorgevoerde wijzigingen aan het testen. Zodra de testen succesvol zijn afgerond, worden de wijzigingen definitief doorgevoerd en worden de nieuwe inspectieformulieren live gebracht. Daarmee wordt binnen de gestelde tijd voldaan aan de nieuwe informatiebehoefte.

Daarmee is onze klant weer ‘inspectie proof’.