COGNOS versus Berlak

Succesfactor drastisch verlagen ICT kosten

Besparing op kosten in ICT landschap?

Zonder dat u er erg in heeft, zijn uw ICT kosten misschien wel hoger dan noodzakelijk. Vaak komt dit pas aan het licht bij grootschalige wijzigingen aan het ICT landschap. Vanuit haar programma management rol voor het ontvlechten van het SAP landschap en een groot aantal andere applicaties, voor een grote speler in de energiemarkt, onderzocht MareVisie de mogelijkheden om het aantal applicaties te verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

Voor de interne verrekening van telefoon- en autokosten en diverse andere (ondersteunende) diensten had de klant een verreken module laten ontwikkelen op basis van COGNOS. Deze ontwikkeling, in nauwe samenwerking met een leverancier, bleek achteraf een dure investering. Naast een aanzienlijke initiële investering, bleek er ook vanaf moment van oplevering dagelijks specialistische support nodig te zijn.

Cognos-versus-Berlak

Kan dat niet eenvoudiger? COGNOS versus Berlak

“Dat moet anders kunnen.”, was de uitkomst van een bespreking tussen Ralph van Houdt, programma manager vanuit MareVisie en Jan Herman Baller van Berlak ICT.

Na een week van grondig onderzoek, bleek dat de COGNOS applicatie werd ingezet als kostenverdeler in plaats van als analyse tool. Behalve dat de functionaliteit niet paste bij een analyse tool, kon de functionaliteit bovendien ook geboden worden op basis van MS Office. Zo kon de gehele applicatie vervangen worden door een tool van Berlak ICT die draait binnen de Windows omgeving van de klant.

De ontwikkeling en bouw van deze tooling ging samen met veel gebruikers interactie. Een scrum achtig proces. Na de initiële specificatie fase werd elke week nieuwe functionaliteit opgeleverd, die direct door gebruikers en de verantwoordelijke service manager getest werd. Het resultaat sloot daardoor goed aan bij de wensen en verwachtingen van de gebruikers. Na een succesvolle datamigratie is de tool direct in gebruik genomen.

Lagere kosten

Door het combineren van diverse functiemodules van Berlak en de input/ output interface aan te passen aan SAP, kon de bestaande applicatie binnen 4 maanden uit gefaseerd worden. De totale ontwikkelkosten waren minder dan 1/4 van de initiële ontwikkelkosten van de COGNOS applicatie. De onderhoudskosten gingen nog spectaculairder omlaag. Van dagelijks naar 1 dag per jaar, een besparing van 200%. De investering in de nieuw tooling is dan ook in record tempo terugverdiend.

Doe regelmatig een check

Te hoge kosten sluipen erin en komen vaak pas aan het licht bij grootschalige projecten. Wij adviseren u om daar niet op te wachten en op regelmatige basis uw ICT landschap te evalueren. Wilt u dat MareVisie met u meedenkt vanuit haar kennis en ervaring op het gebied van ICT projecten en grote applicaties? Wij kijken graag met u naar de mogelijkhede