Commanders Intent

Leiden met doelen niet met details

Henny van Kerkwijk traint leiderschap op basis van ‘Commanders Intent’.

Het leiden van een onderneming of een project is doorgaans een geweldige uitdaging waar betrokkenen veel voldoening uit kunnen halen. Neemt niet weg dat alles staat of valt met de manier waarop leiding wordt gegeven en hoe een (management)team is samengesteld. Marevisie ondersteunt haar opdrachtgevers met effectieve methoden om projecten aan te sturen of een organisatie te leiden. Wij werken samen met inspirerende deskundigen wiens visie ook de onze is. Henny van Kerkwijk is zo iemand. Zijn training en coaching gaat uit van leiderschap op basis van ‘Commanders Intent’. Kort gezegd, leiden door je team van specialisten heldere doelstellingen mee te geven, maar het HOE van de uitvoering vooral bij hen te laten.

Met een blinddoek op een groep collega’s over een parcours sturen. Hoe pak je dat aan? Het lijkt zo eenvoudig maar over het algemeen is deze oefening meteen een confrontatie met wat effectief leiden in de praktijk inhoudt. Henny van Kerkwijk ziet dat wat velen van ons in de dagelijkse praktijk net iets anders meemaken. “Mijn ervaring is dat de meeste mensen die ik voor mijn neus krijg het idee hebben dat ze in een goed team zitten en dat ze goed leiding kunnen geven of dat er goed leiding aan hen wordt gegeven. Vaak kom ik er echter al binnen een half uur achter dat dit niet het geval is”. Henny vertelt enthousiast over de oefening met de blinddoek. “Vaak wordt de man of vrouw vooraan aangestuurd maar weten de mensen daarachter niet wat de bedoeling is. Anderen gaan schreeuwen, maar ook daarmee haalt de groep de eindstreep niet. Ik word er dan heel blij van als ik zo’n groep met een aantal kleine aanwijzingen meteen kan uitleggen wat ik bedoel. Geef bijvoorbeeld vooraf instructies hoe je de opdracht gaat aanpakken, zodat de groep bij aanvang al weet wat er gaat gebeuren. Of wat dacht je van elkaar vasthouden?”

Ervaren trainer/coach

Commanders Intent

Met name Henny’s rijke ervaring opgedaan bij het Korps Mariniers heeft zijn visie ten aanzien van leiderschap gevormd. “Een commandant is vaak helemaal niet aanwezig bij zijn troepen, daar heeft hij zijn ondercommandanten voor. Hij zet dan ook alleen de grote lijn uit en stelt doelen. Hij gebruikt daarvoor bijvoorbeeld de zogenoemde “5 paragraaforder”. Een helder overzicht van uitgangspunten en doelstellingen waar het team mee aan de slag kan. In het team zitten de specialisten die op basis van de door de commandant gestelde doelen gaan bepalen HOE deze worden gerealiseerd en houden hem op de hoogte van de voortgang”.
Tijdens de trainingen worden ook andere aspecten uit Henny’s militaire en politie-ervaring toegepast. “Deelnemers krijgen bijvoorbeeld ruim de tijd om rustig te werken aan de voorbereiding van hun opdracht en dan kap ik het af en maak duidelijk dat er à la minute iets moet gebeuren. Dan komen er stressfactoren om de hoek kijken en haal je mensen uit hun comfortzone”.

Commanders intent

Volgens Van Kerkwijk hebben leiders de neiging te weinig te vertrouwen op hun teamleden en gaan er bovenop zitten. Hierdoor komen de kwaliteiten van het team niet uit de verf. “Als een specialist wel het vertrouwen krijgt om op basis van zijn/haar kennis zelf te bepalen hoe de managementdoelen te bereiken, neemt het enthousiasme om aan de slag te gaan en resultaten te halen, toe”. Andere kant van de medaille is wel, dat als blijkt dat teamleden deze vrijere rol niet aankunnen, zij ook moeten weten dat ze in dat geval een andere taak zullen krijgen of afscheid van ze genomen zal worden.  Kerkwijk: “Ons doel is ook om mensen te laten ervaren dat vertrouwen geven werkt. Directie moet vertrouwen op specialisten en de specialist moet erop vertrouwen dat ze steun krijgen van hun directie tijdens het proces. Het betekent wel dat specialisten soms verbaasd zijn dat ze zelf verantwoordelijkheid krijgen. De één vindt dat fijn en kan dat, anderen komen er achter dat ze dat helemaal niet kunnen en zelfs niet prettig vinden. Zij ontdekken dat ze wellicht niet goed op hun plek zijn. Binnen hun specialisme kunnen zij dan wellicht beter wat anders gaan doen of ander werk gaan zoeken. Er moeten dan keuzes gemaakt worden anders leidt het tot verkeerde mensen op de verkeerde plek”.

De toegevoegde waarde voor projectmanagement is dat de teamleden die verantwoordelijk worden gemaakt voor het realiseren van gestelde doelen gaandeweg met goede managementinformatie zullen komen. Is er voldoende tijd? Heb ik voldoende mankracht? Allemaal details, waar een directeur zelf niet constant achteraan moet gaan maar waarover goede communicatielijnen moeten worden afgesproken. Teamleden kunnen hoger management aanspreken op problemen. De directeur kan vervolgens bij problemen zijn team ondersteunen. Het team prevaleert en heeft een wisselwerking met de directie.

Commanders Intent en Marevisie

Marevisie heeft deze manier van leiderschap opgenomen in haar manier van werken. Zowel intern als in project wordt dit concept toegepast.
Het trainingsconcept is opgenomen in de onze dienstverlening en een instrument waarmee we klanten met hun projecten ook vanuit een andere invalshoek nieuwe inzichten bijbrengen.
Zo wordt momenteel gezocht naar een vaste trainingslocatie waar een deelnemer uit zijn of haar comfortzone wordt gehaald.
Voor Henny van Kerkwijk is de samenwerking met Marevisie een heel goede match. “De mens staat bij ons centraal bij het halen van gestelde doelen. Ik kan niet buiten mensen en als mensen beter worden vind ik dat geweldig. Dat hoeft geen 100% verbetering te zijn, 20% is ook een plus. Daar gaat het mij en MareVisie om”.

Meer lezen over training in leiderschap?

Zie ook

/nieuws/leiderschap-training

/nieuws/training-leiderschap