Complexiteit de baas met Human Factor Engineering

MareVisie werkt sinds 2015 samen met de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG), ook wel bekend als ‘Petten’). MareVisie collega Sanne Pelt adviseert daar bij de toepassing van Human Factor Engineering (HFE). Recent heeft zij samen met een delegatie van NRG op een congres van het internationaal atoomagentschap in Wenen de ontwikkelingen op dit gebied gepresenteerd. Prima aanleiding voor een kort interview met Sanne.

Waar werk je momenteel aan bij NRG?

Ik adviseer NRG op het gebied van Human Factor Engineering (HFE). Deze discipline heeft als doel om te begrijpen hoe het handelen van de mens beïnvloedt wordt door het proces wat hij/zij moet uitvoeren, om vervolgens eventuele risico’s daarvan in kaart te brengen. Als je dit goed begrijpt dan kan je vervolgens deze risico’s effectief wegnemen of verminderen.

Het project waar ik momenteel aan werk komt voort uit de conversie naar laagverrijkt uranium voor de productie van medische isotopen (zie ook: 'Conversie naar laagverrijkt uranium voor isotopenproductie gereed.'). Als gevolg van deze conversie treden er veranderingen op voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de Hoge Flux Reactor, onder andere in het logistieke proces, de werkplekken en de tooling. In zo’n geval moet dus opnieuw goed gekeken worden naar toepassing van HFE daarbij.

Human Factor Engineering (HFE) heeft als doel om te begrijpen hoe het handelen van de mens beïnvloedt wordt door het proces wat hij/zij moet uitvoeren. (bron foto www.NRG.eu)

(Human Factor Engineering (HFE) heeft als doel om te begrijpen hoe het handelen van de mens beïnvloedt wordt door het proces wat hij/zij moet uitvoeren. (bron foto www.nrg.eu))

Hoe ga je te werk om Human Factor Engineering toe te passen?

Wij kiezen altijd voor een systeemaanpak of een geïntegreerde aanpak. Dit betekent dat we beginnen met het upchuncken van het probleem en niet starten met het in detail oplossen van het gedefinieerde probleem. Er wordt eerst tijd besteed aan het leren begrijpen wat daadwerkelijk het vraagstuk is.

In dit project bijvoorbeeld bleek dat een deel van de oplossing van de complexiteit van de conversie niet op hetzelfde niveau lag als het probleem zich voordeed. Door met planning en business de conversieplanning af te stemmen is voorkomen dat productieprocessen onnodig parallel liepen. De afspraken konden worden gemaakt, omdat het project de problematiek die dat voor de operatie opleverde goed had doorgrond en de impact kon duiden. 

Deze problematiek is in beeld gebracht door middel van scenario- en risicoanalyse technieken, gericht op het menselijk handelen in het productieproces, en op het systeem van productieprocessen als geheel. Belangrijke bijdrage daaraan was veelvuldig overleg met de werkvloer en het gebruik van procesvisualisaties. Pas daarna zijn tooling en werkplekken op de overgebleven complexiteit aangepast.

Resultaten

Onze ervaring op het gebied van geïntegreerde oplossingen van complexe problemen, en door het toepassen van HFE heeft dit project een totaaloplossing voor planning, werkomgeving, tooling en aanpassing van documentatie opgeleverd. Het internationaal atoomagentschap (IAEA) heeft dit project beoordeeld als een voorbeeld van ‘Good Practice’.

Door NRG ben ik gevraagd deze casus als succesverhaal te presenteren op een workshop van het IAEA in Wenen. Onderwerp van deze presentatie was de interactie tussen menselijke-, technologische- en organisatorische factoren in de veiligheid in onderzoeksreactoren. Met een zeer internationaal gezelschap zijn onderlinge ervaringen uitgewisseld en bediscussieerd en hebben wij nogmaals complimenten ontvangen over de aanpak en de resultaten van dit project.