COVRA Symposium

Eindberging Radioactief Afval

Vrijdag 25 november organiseerde COVRA in samenwerking met KIVI kerntechniek een symposium over het OnderzoeksProgramma Eindberging Radioactief Afval (OPERA). Dit onderzoeksprogramma heeft als doel om de mogelijkheid van een berging te onderzoeken waarin het radioactief afval over 100 jaar voor duizenden jaren kan worden opgeslagen. Al eerder heeft MareVisie een bezoek gebracht aan het Belgische lab voor eindberging. Door met drie MareVisie medewerkers van de nucleaire sector deel te nemen aan het evenement in Den Haag is er nu ook inzicht in de Nederlandse plannen.

Naast de plannen van OPERA voor eindberging in de Boomse kleilaag werden ook de internationale plannen voor de Europese samenwerking in het SAPPIER-II project gepresenteerd. Dit laatste was zeker voor MareVisie interessant omdat COVRA specifiek het projectmanagement van dit project op zich neemt.

COVRA Symposium

De gepresenteerde resultaten gaven geen aanleiding om te verwachten dat deze oplossing voor veilige eindberging technisch gezien niet mogelijk zou zijn. De constructie-integriteit kan naar verwachting voor 100.000 jaar worden geborgd. Pas daarna zullen radioactieve stoffen vrijkomen in de ondergrond. De radiologische gevolgen blijven door de impermeabiliteit van de kleilaag en gebruik van super containers in combinatie met betonnen afscherming, onder de gestelde grenswaarde van 15% van het achtergrondstralingsniveau. Dit ondanks de lange vervalperiode van de radioactieve stoffen.

Wat een andere kijk op zaken gaf was de conclusie dat niet de splijtingsproducten, maar het verarmd uranium naar verwachting de grootste dosisbijdrage zal geven. Dit is dus niet het afval dat door mensen wordt gemaakt, maar erts dat al bij het uit de grond halen radioactief is. Ofwel, het concentreren van stoffen die al in de grond zaten geeft een groter effect dan de gevolgen van kernsplijting. Dat zet zaken zeker in perspectief!

COVRA Symposium

COVRA Symposium