De bijzondere rol van de projectmanager

De projectmanager heeft een bijzondere rol. Hij/ zij is niet degene die het projectresultaat ontwikkelt, produceert en levert en is evenmin degene die investeert, budgetteert of zorg draagt voor de marketing. De projectmanager is echter wel de spil en de verbindende factor binnen het project en heeft als hoogste doel de succesvolle oplevering van uw project.

Eindeloze vergaderingen, te uitgebreide presentaties en overmatige verslaglegging, zijn veelgehoorde punten van kritiek wanneer het om de rol van de projectmanager gaat. Terecht, want deze gereedschappen dienen juist om bij andere betrokkenen van het project de werkdruk weg te nemen en de taken te verlichten.

Is projectmanagement dan een ondankbare taak? Nee, juist hierin zit de uitdaging!

Het is belangrijk om in je rol als projectmanager te blijven en projectdeelnemers te ondersteunen waar nodig, zonder hen in de weg te staan. Dit laatste leidt namelijk tot passief gedrag en laat de motivatie van projectdeelnemers smelten als sneeuw voor de zon.

Daarnaast moet je als projectmanager oog hebben voor wie je benadert, op welk moment en voor welke taak. Daarbij ligt de focus op hetgeen opgeleverd gaat worden en niet slechts op het belang van één van de projectdeelnemers. Aan het grote plaatje blijven denken is hierbij essentieel!

Naast het ondersteunen van de projectdeelnemers en het sturen op het projectdoel, moet de projectmanager soms ook een opvoedende rol op zich nemen. Dat is niet altijd leuk voor de projectdeelnemers, maar soms moeten er keuzes gemaakt worden. Uiteindelijk gaat het niet om wat het individu presteert, maar om wat het hele projectteam samen realiseert.

De projectmanagers van MareVisie zetten zich iedere dag in om maximaal resultaat te boeken als ondersteuners, coaches, opvoeders, maar vooral als mensen.

Een team dat uw doel als missie heeft!

Dit artikel is geïnspireerd op het blog van Active Collab, waarin op treffende wijze beschreven is verschillende rollen een projectmanager moet kunnen aannemen en welke valkuilen daarbij op de loer liggen.

https://activecollab.com/blog/project-management/what-is-project-managers-actual-job

https://www.linkedin.com/in/geert-van-stuijvenberg-240074145/detail/recent-activity/