Defensie bijeenkomst

Ralph van Houdt (MareVisie) zet kennis en kunde in om de thema bijeenkomsten reservisten bij CZSK (Commando Zeestrijd Krachten) vorm en een mooi resultaat te geven

Themadagen reservisten defensie

Begin dit jaar is er een eerste krijgsmacht brede themadag reservisten gehouden waaraan circa 35 beroepsmilitairen en 35 reservisten uit alle krijgsmachtdelen deelnamen. Dat seminar was een dusdanig succes dat opdrachtgever Generaal Hoitink de 4 krijgsmachtdelen gevraagd heeft dat nog eens met de eigen achterban te herhalen. Het doel daarvan is dat dit extra input geeft voor het landelijke seminar Reservisten op 2 december 2013.

Projectmanagement komt van pas bij opleidingsinstituut defensie

Het defensie opleidingsinsituut IDL, waar Ralph van Houdt op dat moment met 20 collega reservisten een jaarprogramma volgde, had de organisatie van de eerste themadag op zich genomen. Met een team van 6 deskundigen en Ralph van Houdt van MareVisie als projectleider werd deze dag succesvol op poten gezet.

Interactie leidt tot wederzijds begrip

Dat was dan ook de reden voor CZSK om Ralph te vragen om samen met collega reservist André Eilander (in het dagelijks leven videoproducent Orpheus Media) dit ook voor CZSK te doen. Tijdens een speciale interactieve Defensie bijeenkomst zijn werkgevers en reservisten aan de slag gegaan om hun input te leveren. Een week later is deze sessie herhaald voor beroepspersoneel, beleidsmakers en lijnmanagers, waaronder diverse generaals, meerdere Kapiteins en Kolonels en diverse andere leidinggevenden uit de defensie organisatie.

Aanpak uit de projectmanagement praktijk werkt.

Het door Ralph van Houdt gemaakte programma was een succes. Mede door de steun van een 8-tal andere reservisten die als facilitator de groepen begeleiden, kwam er in hele korte tijd veel input los. Er ontstond meer begrip voor wat de reservisten drijft, wat dit voor defensie kan betekenen en hoe werkgevers er ook hun voordeel mee kunnen doen.

Resultaat draagt bij aan visie ontwikkeling

Het resultaat is verwerkt en wordt aangeleverd aan de landelijke krijgsmacht brede werkgroep, die de themadag op 2 december aan het voorbereiden is. Alles met als doel om een stevige en breed gedragen visie te ontwikkelen voor wat Nederland, Defensie en de reservisten elkaar te bieden hebben en daar meer vorm aan te geven.

Ervaring uit het bedrijfsleven ook zinvol voor Defensie.

Bovenstaande geeft een beeld van enkele verantwoordelijkheden die Ralph van Houdt bij defensie heeft en waar hij de ervaring en specifieke instrumenten van MareVisie Projectmanagement inzet om uit grote groepen veel input in korte tijd te krijgen. In veel gevallen starten de MareVisie projecten ook op deze manier.