DELTA procesverbetering

MareVisie verbetert inspectieproces DELTA

Delta en MareVisie zijn een samenwerking aangegaan om procesverbeteringen door te voeren rondom het onderhoudsproces en de bijbehorende digitale formulieren.

MareVisie kwam via haar netwerk in contact met energiebedrijf Delta. Al snel bleek dat de kennis en kunde van MareVisie op het gebied van digitale procesverbetering van waarde kon zijn voor Delta. Met de formulieren applicatie die MareVisie heeft ontwikkeld, zou Delta een flinke efficiency stap kunnen zetten. Vanaf het besluit om samen te werken is circa 2 maanden nodig om de applicatie in te richten op de processen van Delta.

Voor het implementeren van deze applicatie gaan we ‘agile’ te werk.”, aldus Ralph van Houdt van MareVisie.

We starten vanuit een basis versie van de applicatie, die we op basis van onze eigen kennis van de werkprocessen en installaties van de klant configureren. Vervolgens kan de klant stapsgewijs de applicatie inhoudelijk verder afstemmen op de eigen processen. Daar waar knelpunten lijken te ontstaan, ondersteunen we de klant. Meestal gaat het om het maken van een slimme keuze en soms kunnen een paar simpele aanpassingen aan de applicatie een groot verschil maken. We leren er zelf ook van nemen die kennis weer mee in een volgende release van de applicatie.

Delta is een organisatie die de dingen graag zoveel mogelijk in eigen beheer doet. Dat sluit prima aan om de opzet van de applicatie en onze wijze van implementeren. Veel ondersteuning was in dit geval niet nodig en daar waar dit wel nodig was, konden we snel schakelen met de relevante specialisten. De hands-on mentaliteit en het nemen van verantwoordelijkheid binnen het onderhouds- en inspectieproces werkt heel goed.

Als klanten zelf niet voldoende capaciteit beschikbaar hebben om de implementatie grotendeels zelf te kunnen doen, ondersteunt MareVisie daar desgewenst in. MareVisie helpt dan bijvoorbeeld met het visualiseren van de processen en met het aanpassen van de procedures, zowel ‘op papier’ in het kwaliteitssysteem als bij de daadwerkelijke implementatie in het veld. Naar gelang de grootte van de organisatie en de daadwerkelijke vraag wordt er een heel implementatieplan uitgewerkt. Dit om te borgen dat alle betrokken delen van de organisatie op het juiste moment met de juiste verbeteringen aan de slag gaan.

Voor Delta betekent de formulieren applicatie van MareVisie een stap voorwaarts. Vooral het verwerken van aanpassingen als gevolg van klantwijzigingen in de digitale formulieren gaat een stuk sneller en makkelijker. De onderhoudsnormen worden vertaald naar een database van waaruit de digitale inspectieformulieren gegenereerd worden. Die basis is cruciaal voor een efficiënt proces om wijzigingen snel door te voeren in alle formulieren. Met de formulieren applicatie van MareVisie bespaart Delta op kosten en gaat tegelijkertijd de kwaliteit van de inspecties en het onderhoud omhoog.

Delta gaat met ingang van 2017 werken met de formulieren die vanuit de formulieren applicatie gegenereerd zullen worden. In de loop van Q1 2017 kijken MareVisie en Delta samen naar de mogelijkheden voor aanvullende functionaliteit om het proces van Delta nog verder te optimaliseren.