Energietransitie onderwerp Expert Insights

Afgelopen woensdagvond was ik aanwezig bij Expert Insights’ van MareVisie. Een bijzonder netwerkinitiatief waarbij diverse ondernemers maandelijks bijeenkomen om lezingen te volgen, afgewisseld met werksessies over een bepaalde technologie of onderwerp. Tijdens ‘Expert Insights’ geeft men elkaar letterlijk inzicht in diverse onderwerpen waaronder Artificial Intelligence, duurzaamheid, Innovatie en crisismanagement. Deze keer ging het over de energietransitie, met als gastspreker ir. Coen Friederich.


Energietransitie
Energietransitie is een actueel thema, dat onder andere inhoudt dat we op termijn de CO₂ uitstoot willen reduceren en we van fossiele brandstoffen (steenkool, olie en aardgas) overgaan op ‘renewables’. Dit zijn volledig duurzame energiebronnen zoals windmolens, biomassa en zonnepanelen. Met als uiteindelijke doel om klimaatverandering tegen te gaan. Coen Friederich, ervaringsdeskundige, deelt met ons zijn inzichten.

Een belangrijk inzicht is dat wij, als aardgas generatie, verantwoordelijk zijn om op korte termijn over te gaan op andere energiebronnen zoals bijvoorbeeld het CO₂ neutrale waterstof. Windmolens en zonnepanelen leveren ook een belangrijke bijdrage, maar zijn niet alleen de oplossing. Bij deze bronnen is de match tussen vraag en aanbod de uitdaging. Want wat te doen bij overcapaciteit? Met de mogelijkheden om deze energie op te slaan wordt alleen nog kleinschalig geëxperimenteerd. Ook de transportkosten (vanuit o.a. zee) zijn nog erg hoog. Een en ander pleit dus voor lokale energievoorzieningen. Maar wie wordt er enthousiast van het uitzicht op een windmolen in zijn achtertuin?

Daarnaast blijkt uit onderbouwde artikelen van Coen Friederich dat China koploper is in alternatieve energie, maar nog steeds grote hoeveelheden fossiele brandstoffen gebruikt en dit ook nog decennia zal blijven doen. Wat kunnen we in de tussen tijd doen tegen de CO₂ uitstoot? Dat is nog lastig. Uit een aantal pilotprojecten blijkt dat CO₂ redelijk eenvoudig ondergronds is op te slaan in lege olie- en gasvelden. Maar deze vorm van opslag brengt ook hoge kosten met zich mee.

      

Kortom, energietransitie is een ingewikkeld onderwerp en wat volop in beweging is. De voorzichtige conclusie van de avond is dat het CO₂ neutrale waterstof het alternatief voor aardgas zou kunnen zijn. Echter het maken van waterstof, transport en opslag (ook van CO₂) zijn bijzondere uitdagingen, die nog op grotere schaal moeten worden uitgewerkt en waarbij meerdere partijen betrokken zullen zijn. En krijgen we landen zoals India en China mee? De energietransitie is nog lang niet daar.

 

De werksessie
Na afloop van deze enerverende en interactieve presentatie gaan de deelnemers over tot de werksessie. In de werksessie sparren deelnemers met elkaar over onderwerpen die vooraf vastgesteld zijn door de deelnemers in een content kalender. Iedere deelnemer zal zijn opgedane kennis delen via posts, blogs en artikelen. Andere deelnemers lezen de teksten na en stellen vragen, zodat de inhoud naar een hoger niveau getild kan worden. Zo’n werksessie resulteert in interactie tussen ondernemers, het opdoen van expertise en kennis, uitgewerkt in goede artikelen. Zo kan de doelgroep van iedere deelnemer bereikt worden met relevante informatie door de ‘content’ te delen op social media of op een website.

   

Marevisie voorziet de avond van structuur, let op de tijd en verleent als service de locatie en de spreker. Zij is ook de stok achter de deur om naar een concreet resultaat toe te werken. Tijdens deze ‘Expert Insights’ avond van Marevisie, is het doel weer bereikt. Samenvattend kunnen we stellen dat de avond leerzaam en nuttig was. En vanuit mijn rol als contentmarketeer ben ik tevreden dat alle opgedane kennis breed gedeeld en geliket wordt.

Fione den Outer