Hogere kwaliteit en een efficiƫnter inspectieproces

Jan Willem van der Marel, lid van de Raad van Advies van MareVisie, ging op bezoek bij Robert van Moolenbroek van DNWG om uit eerste hand te horen hoe MareVisie DNWG geholpen heeft bij het verbeteren van het inspectieproces.

( Januari 2019)

Onderweg naar Goes zie ik langs de A58 bij afslag Rilland dat er een nieuw hoogspanningsstation gebouwd wordt. Dat station is bedoeld is om de hoogspanningsverbinding met onder andere België te versterken. Het station zal gevoed worden met 2x 700MW vanaf een windmolenpark op de Noordzee. Als je dat vergelijkt met de 400MW die geleverd wordt door de huidige kerncentrale in Borsele, is gelijk duidelijk hoe uitdagend deze sector is.
DNWG assisteert bij het testen en in bedrijfstellen van dit station, dat in opdracht van TenneT door SPIE wordt gebouwd.

Aangekomen in Goes ben ik te gast bij Robert van Moolenbroek, manager Uitvoering Hoogspanningstechniek bij DNWG. Hij heeft MareVisie ingeschakeld om het inspectieproces van DNWG te verbeteren.

Uitdaging

Namens netwerkbeheerder Enduris is DNWG verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 18 hoogspanningsstations en alle hoogspanningsverbindingen in Zeeland. DNWG doet nog veel meer en is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van gas- en waterleidingen. In het gesprek van vandaag gaat het echter om het elektriciteitsnet.

Om de veiligheid en de beschikbaarheid van elektriciteit te garanderen, is het noodzakelijk om de onderdelen regelmatig en goed te inspecteren. De uitgangspunten voor het onderhoud zijn door netbeheerde Enduris vastgelegd in een handboek. Hieruit volgen voor DNWG jaarlijks circa 600 inspectieorders, die worden uitgevoerd door 20 inspecteurs. De bevindingen worden door hen vastgelegd in inspectieformulieren. Het probleem was dat per hoogspanningsstation verschillende formulieren werden gebruikt, de werkwijze per inspecteur kon verschillen en er soms overbodige zaken werden vastgelegd. Dat maakte het voor DNWG lastig om aan te tonen dat het juiste onderhoud was uitgevoerd.

Verbeterproject

In 2017 startte Van Moolenbroek een verbeterproces, dat moest leiden tot een kwaliteitsverbetering van de informatie, een efficiënter inspectieproces en de mogelijkheid om managementinformatie te verkrijgen met betrekking tot het beheer en onderhoud.

In eerste instantie was het de bedoeling om dit verbeterproject geheel zelfstandig uit te voeren. Al snel bleek dat vanwege andere prioriteiten bij de projectmedewerkers onvoldoende voortgang werd gerealiseerd. Daarom werd MareVisie benaderd dat onder andere bij Stedin reeds ervaring op dit gebied had.
MareVisie werd gevraagd om het proces te gaan leiden en naast capaciteit ook IT-procesexpertise aan het projectteam toe te voegen. In de eerste fase werden 120 inspectieformulieren omgezet met behulp van tools van MareVisie. Daarna bestond de ondersteuning uit het helpen bij de implementatie, het realiseren van een eenduidige datavastlegging en het verder optimaliseren van het werkproces.

Resultaten

Na anderhalf jaar is het verbeterproject afgerond en is de kwaliteit van de inspectieformulieren sterk verbeterd. Zo zijn ze gebruiksvriendelijker, up-to-date en sneller uit te lezen. De informatie ten behoeve van de onderhoudsdatabase wordt eenduidig vastgelegd en het is nu goed mogelijk om de inspectieresultaten met elkaar te vergelijken.

Robert van Moolenbroek kijkt terug op een uitstekende samenwerking met MareVisie. Met zijn brede visie en gevoel voor de organisatie heeft Ralph van Houdt geholpen om de juiste knelpunten te benoemen. Inhoudelijk deskundige Jan Herman Baller fungeerde tevens als aanjager om het team op de juiste koers te houden. Samen met de deskundigheid en ervaring vanuit zijn eigen organisatie, stond er volgens Van Moolenbroek een sterk team dat samen het goede resultaat gerealiseerd heeft. Na een periode van consolidatie wil hij dan ook beslist verder met andere procesverbeteringen.

De samenwerking met MareVisie Projectmanagement is daarbij zeker voor herhaling vatbaar.