Internet of things

Technologische ontwikkeling en Internet of Things essentieel voor social selling

Technologische ontwikkeling gaat momenteel razendsnel. Er zijn mensen die menen dat we aan de vooravond van de 4eindustriële revolutie staan. Misschien is het niet zozeer dat er één technologie is die voor de doorbraak gaat zorgen maar juist de combinatie van technologieën (Franklin et al., 2012) kan voor een gigantische doorbraak zorgen. Nanotechnologie, Biotechnologie, cognitieve technologie en Informatie technologie ontwikkelen zich ieder voor zich in heel rap tempo. De verbinding tussen die technologie en het ‘Internet of Things‘ (IoT) is daar een enabler voor en kan in grote sprongen vooruit resulteren.

IoT gaat ervan uit dat het aantal door mensen bediende computers weldra in de minderheid zal zijn. Binnen enkele jaren bestaat de meerderheid van de internetgebruikers uit semi-intelligente apparaten (de zogenaamde embedded systems). Alle voorwerpen krijgen een IP adres en zijn op verschillende manieren bereikbaar via het internet.

Als MareVisie volgen we de grote lijnen van die ontwikkeling om een aantal redenen.

De door ons ontwikkelde generieke inspectie applicatie PER4RM die voor verschillende Product-Markt Combinaties ingezet wordt krijgt daar straks ook mee te maken. Onze oplossing is een essentiële aanloop naar het verwerken van een continue stroom van inspectie- en/of controle informatie. Momenteel leveren inspecties en controles een beperkte hoeveelheid data. Maar zodra de volgende automatisering slag gemaakt wordt zal de hoeveelheid data die wij voor klanten gaan verwerken snel toenemen. Het is van belang om organisaties daar tijdig op voor te bereiden. Zonder het aanpassen van de werkprocessen, het trainen en verwerven van nieuwe skills wordt het efficiënt verwerken van veel en andere data een probleem. Dat heeft invloed op de concurrentiepositie.

Een andere reden is dat wij onze kennis willen delen met het netwerk en onze klanten willen laten weten hoe en op welke gebieden onze kennis zich ontwikkeld. Het IoT gaat ons ook helpen om de juiste klanten bij onze oplossingen te vinden en nog betere oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen. Zelf het wiel uitvinden terwijl het al lang ergens anders bestaat is zo langzamerhand niet meer nodig.

Samen met een aantal professionals uit het netwerk zijn we een avond in deze materie gedoken. Daarbij hebben we de vertaalslag naar onze visie en strategie op het gebied van on-line communicatie uit de doeken gedaan. Dat is een mooi handvat om voor verder gaande samenwerking met collega professionals rondom linkediN en andere social media kanalen. Een avond waarbij ook cybersecurity en privacy aan de orde kwamen als trade off voor een grotere beschikbaarheid van allerlei on-line tools en hulpmiddelen om het leven makkelijker te maken. Het verschil in perceptie en de manier van ernaar kijken van de generatie van ca 25 jaar oud en de generatie van minimaal 25 jaar ouder was daarbij een eyeopener die ons als professionals van MareVisie weer aan het denken gezet heeft. Alleen dat al is een waardevolle uitkomst van een netwerkavond rond het thema van social selling.met LinkediN als concreet instrument.