Kerncentrale Petten

Medisch specialisten zetten druk op regering voor besluit nieuwe kernreactor in Petten

Het belang van opvolging voor de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten wordt onderkend door medisch specialisten. Zij dringen bij de minister aan op een beslissing voor steun aan ‘Pallas’, de beoogde nieuwe kernreactor in Petten, zodat de productie van medische isotopen in de toekomst is gegarandeerd.

Petten voorziet 70% van de Europese markt van medische isotopen en 30% van de wereldmarkt, en maakt hiermee de behandeling van tienduizenden patiënten per dag mogelijk. Het is daarom goed om te zien dat het belang hiervan wordt erkend door de medische wereld. Begin januari werd hier door het NOS journaal aandacht aan besteed.

Recent verscheen in medische contact, een vaktijdschrift voor artsen, het stuk “Er dreigt een tekort aan medische isotopen” geschreven door Prof. Dr. Lioe-Fee de Geus-Oei, hoogleraar nucleaire geneeskunde (LUMC) en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG).

Hierin wordt op een overzichtelijke manier de noodzaak geschetst van de levering van medische isotopen die tot nu toe met name geleverd wordt door de hoge flux reactor in Petten. In dat stuk wordt betoogd dat artsen zonder beschikbaarheid van medische isotopen met 70 jaar terug gaan in de tijd wat betreft diagnostiek en behandeling van patiënten.

Er zijn op dit moment 5 medewerkers van Marevisie werkzaam bij NRG op verschillende projecten rondom het borgen van continuïteit van productie van deze medische isotopen. Door onze samenwerking met NRG en onze expertise op het gebied van nucleaire toepassingen, ziet Marevisie als geen ander het belang van de productie van isotopen.

In contrast met de tegenstanders van een nieuwe kernreactor die wijzen op de alternatieve productiemogelijkheden, concluderen wij net als Prof. Dr. Lioe-Fee de Geus-Oei, dat hierin niet kan worden voorzien met alternatieve productiemethoden op korte termijn. Door de uitdagingen rond het op grote schaal produceren van medische isotopen. Ook signaleren wij juist een toename van de gebruikersmogelijkheden. MareVisie draagt daarom met haar kennis graag bij aan het veiligstellen van de productie van medische isotopen.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie:

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/er-dreigt-een-tekort-aan-medische-isotopen.htm

http://nos.nl/artikel/2150307-artsen-willen-besluit-over-medische-isotopen.html

https://www.youtube.com/watch?v=o0kZzgE3Zgs

Kerncentrale Petten