Lean startup

Lean Startup is een moderne methode om de innovatiekracht van een organisatie te vergroten. [….]MareVisie heeft ruime ervaring in Project Management en heeft professionals op verschillende gebieden in huis. We bewegen mee met de wereld om ons heen.  Met deze verscheidenheid aan kennis en doorontwikkeling ondersteunt MareVisie haar klanten in een breed spectrum. MareVisie ondersteunt met Peter Westerhuijs bij Lean Startup.

Maar wat betekent Lean Startup nu eigenlijk, wat voegt het toe? Peter Westerhuijs geeft zijn visie op Lean Startup.

Achtergrond

Peter Westerhuijs is een ondernemende business developer die klanten graag helpt met projecten met een innovatief karakter. Als natuurkunde student was hij al ondernemend bezig en ook later vond hij niets interessanter dan vanuit innovaties nieuwe toepassingen te realiseren. Net zoals de grondlegger van Lean Startup, Eric Ries, heeft Peter Westerhuijs veel geleerd van zijn ondernemende activiteiten. Veel mislukte avonturen, maar ook een aantal successen. Lean Startup zit in het DNA van Peter en hij vindt het fantastisch dat de methodiek nu steeds breder wordt toegepast, van startups tot multinationals en grote overheidsorganisaties.

Lean startup

De eerste kennismaking met Lean Startup: Was je meteen enthousiast?

“De eerste kennismaking met Lean Startup was via UD Ventures (UDV) dat business development projecten uitvoert voor grote organisaties. Philips is klant van UDV en een voorloper op het gebied van Lean Startup binnen Europa. Ik was meteen enthousiast, omdat ik mij volledig herkende in de uitgangspunten van de methodiek. Vooral het snelle en consequente testen in de markt, valideren zoals dat heet in Lean Startup, sprak me erg aan. “

Valideren versus marktonderzoek

Toen ik manager was bij KPN Mobiel was al duidelijk dat marktonderzoek  meestal onvoldoende houvast geeft. Het daadwerkelijk uittesten van concepten in de markt levert vaak veel betere informatie op. Bijvoorbeeld een gratis bijna onbeperkte data bundel geven voor een maand, zoals nu gebeurt als kerstgeschenk, om te zien hoe gebruikers daar mee omgaan. Dat geeft marketing informatie over prijselasticiteit en ‘en passant’ test je ook even de rek in je netwerk zonder dat dit direct tot claims kan leiden.

Kun je kort omschrijven wat volgens jou de kracht is van Lean Startup:

- Meer rendement uit projecten met innovatief karakter
- Vergroot de innovatiekracht van een organisatie
- Het stimuleert ondernemerschap en pro-activiteit in een organisatie
- Zorgt voor klantfocus door de hele (project)organisatie
- Lean – lerende organisatie, voortdurend kijken hoe activiteiten en projecten beter kunnen

Belangrijke elementen van Lean Startup zijn volgens Peter:

- Stimuleren en ontplooien van ondernemerschap binnen de organisatie
- Andere manier van management - leidinggeven in situaties met onzekerheden
- Validated learning: voordurend uitvoeren van experimenten om de aannames te toetsen
- Build - Measure - Learn: doel is om deze feedback loop sterk te versnellen
- Control: aansturen op de juiste voortgang parameters en goede prioriteitsstelling
- Minimal Viable Product - ontwikkel/bouw zo minimaal mogelijk en in eerste instantie alleen wat nodig is om je aannames voor succes te toetsen
- Snelheid en dynamiek, korte ''Agile'' cycli,
- Naar buiten!! Naar de klant, eindgebruiker, stakeholders...
- Multidisciplinaire projectteams (business + technisch)
- Coaches/ projectmanagers die teams uit hun comfort trekken en continu uitdagen

Op welke manier heeft dit jouw kijk op projecten en organisaties veranderd?

“Ik realiseer me beter hoe essentieel het valideren van de belangrijkste uitgangspunten is. En hoe belangrijk het is om dit zo snel mogelijk te doen. Om te ontdekken dat iets niet werkt en dan besluiten om het anders te doen of om te stoppen. Heel simpel eigenlijk.” 

Lean startup

De sleutel voor succesvol innoveren is dat je zo snel mogelijk jouw uitgangspunten voor succes toetst. Wacht niet totdat je product helemaal klaar is, maar ga zo vroeg mogelijk de straat op. Desnoods met een paar sheets. Faal zo snel mogelijk om snel bij te sturen, of om te stoppen zodat je snel weer een volgend traject kan beginnen.  In een laat stadium bij de klant toetsen geeft het risico dat het product welleswaar technisch volmaakt is, maar totaal niet aansluit bij de behoefte van een gebruiker. Klanten willen jouw nieuwe product niet, jouw werknemers gaan het nieuwe ERP-systeem niet gebruiken of burgers gebruiken het nieuwe aangifte systeem van de Politie niet.

Dromen

Ondernemers hebben vaak een droom die ze blijven doorzetten. Koste wat het kost blijven ze geloven in de droom. Daar heb ik zelf ook vaak last van gehad. Maar, geeft Peter aan: het gaat er niet om dat je zelf gelooft in je droom; anderen moeten erin geloven. Bel bijvoorbeeld experts wat zij ervan vinden, stap op potentiele klanten af, praat met de concurrent. Soms moet je besluiten om te stoppen met je droom; eerder dan je zelf wilt.  Het is van belang om tijdig (sneller dan nu vaak het geval) te kiezen dat een product of dienst niet levensvatbaar is. Dat is moeilijk voor een ondernemer weet Peter uit eigen ervaring; je schiet niet graag je eigen idee af. Zeker niet als er al zoveel tijd, energie en passie in is gestoken. Daarom is het van belang dat je mensen van buitenaf naar jouw activiteiten laat kijken. Je hebt vaak anderen nodig om je uit jouw droom te helpen.

Misschien wat filosofischer. Ik meen dat het Feynman was dat zoiets gezegd had dat wetenschap(validatie) de enige manier is om te proberen jezelf niet voor de gek te houden.

Informatie over Lean Startup en MareVisie?

Neem contact op met Ralph van Houdt 06-14429340 of Peter Westerhuijs 06-53291279