MVO | Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO Kick Off

MVO

Veel bedrijven hebben de ambitie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, maar hebben niet de handvatten om daar een vliegende start mee te maken. MareVisie herkent de parallel met de start van een project: er is een doel, maar de weg er naartoe moet nog bepaald worden. Bij het bepalen van de juiste weg, blijkt dat het doel minder concreet is dan in eerste instantie gedacht.

Voortbouwend op onze projectmanagement expertise hebben we een ‘MVO Kick-start ontwikkeld. Daarmee maak je een vliegende start.

Waar staat MVO voor?
  • MVO staat voor ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. Het is geen beschermde titel, dus elk bedrijf kan op haar eigen manier ‘aan MVO doen’.
  • De organisatie MVO Nederland verwoordt het als volgt: MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op ecologisch (planet), economisch (profit) en sociaal (people) gebied.
  • Het gaat om: het verduurzamen van dagelijkse beslissingen, het richten op nieuwe marktkansen, nieuwe businessmodellen en groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu, nu en in de toekomst. Eén van de belangrijkste aandachstpunten bij MVO is de rol van de stakeholders binnen het bedrijf, zij bepalen voor een groot deel het beleid en de kaders waarbinnen MVO wordt uitgevoerd.
Waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kan ieder bedrijf op haar eigen manier doen. De meeste bedrijven zijn in zekere zin al bezig met MVO, alleen wordt dit niet als zodanig herkend.

Omdat het moet? Bepaalde overheden, leveranciers en producenten vereisen MVO van hun stakeholders en partners. Steeds meer particulieren (klanten) worden MVO bewust en vragen naar duurzame producten en diensten. Daarnaast kan MVO leiden tot efficiëntere werkprocessen, kostenbesparing, een gezonder werkklimaat, productievere en gemotiveerde werknemers, een beter imago en er kunnen nieuwe markten ontstaan.

Visie

MareVisie vindt dat je MVO zo groot of klein kan maken als je zelf wil. Wij begrijpen dat een kleine ondernemer geen grote investeringen kunnen doen om direct een (grote) stap te zetten naar MVO. De eerste stap kan echter wel snel gezet worden. Belangrijk is de boodschap naar de werknemers en de boodschap naar buiten. Kijk naar het doel en zorg dat dit duidelijk is, houd de ambities reëel en identificeer het ‘laaghangend fruit’ en leg daar vervolgens de focus op.

Zo leg je een passende basis voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en wordt de deur naar verdere ontwikkeling opengezet.

Enthousiast voor de MVO Kick-Off?

Wilt u een start maken met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en weet u niet hoe te starten? Neem contact met ons op over hoe wij denken dat zo’n MVO Kick-Off aangepakt zou moeten worden.