Netherlands Nuclear Society Workshop

De jongerenorganisatie van de Netherlands Nuclear Society, de Dutch Young Generation (DYG), heeft een workshop gehouden waarbij veiligheidscultuur het centrale onderwerp was. Op 28 juni 2016 kwam een 12-tal specialisten uit de nucleaire sector bij elkaar in het Reactor Instituut Delft om aandacht aan dit onderwerp te besteden.

Joran de Jong van MareVisie Projectmanagement was een van de initiatiefnemers voor deze workshop. 

“Veiligheid is voor iedereen vanzelfsprekend, maar de concrete invulling ervan blijft een veelbesproken onderwerp. Wat is het, hoe bereik je het en hoe meet je het, waren onderwerpen die tijdens de workshop aan de orde kwamen. Er is overeenstemming over het belang van veiligheid, maar nog niet over hoe je daar in de praktijk nog beter invulling aan kan geven.”

“Het creëren van doelmatige procedures en regels om de veiligheid binnen het nucleaire domein te waarborgen zijn van groot belang. Het voorkomt dat het dagelijkse werkproces wordt gedomineerd door het denken over risico’s terwijl het niet meer, maar ook niet minder is dan een onderdeel van het totale proces. Het is cruciaal de veiligheid te borgen zonder dat dit leidt tot onnodige vertraging in het dagelijks werk en veel te lange en/of bureaucratische procedures, die de echte veiligheid niet vergroten. Het motiveren van medewerkers om veiligheidsbewust te werken, wordt makkelijker naarmate de procedures en werkafspraken duidelijker en concreter zijn.”

Het resultaat van deze workshop wordt ingebracht in het overleg van directeuren van de nucleaire sector in Nederland en de samenvatting wordt verspreid onder de DYG-leden. MareVisie ziet mogelijkheden om ervaringen uit andere bedrijfstakken, waar veiligheid ook van groot belang is, toepasbaar te maken voor de nucleaire sector. In de komende tijd komen we met een aantal concrete handvatten.

Netherlands Nuclear Society

Netherlands Nuclear Society