Scrum master

MareVisie certificeert 12 scrum masters

Met trots meldt MareVisie dat de medewerkers sinds februari 2015 Professional Scrum Master I gecertificeerd zijn! Als professionals op het gebied van projectmanagement is het van belang om ons kennis niveau hoog en up-to-date te houden. Met certificering borgen we dat en bovenal levert het toegevoegde waarde voor onze dienstverlening. De mogelijkheden die de Scrum methodiek biedt, gebruikt MareVisie als een van haar middelen om project resultaten te halen.

Voordelen van Scrum

Een groot deel van onze opdrachten bestaat uit IT projecten. De (Agile) Scrum methode is hiervoor erg geschikt omdat deze flexibel, iteratief, effectief en resultaatgericht is. Scrum maakt bijvoorbeeld de effectiviteit van productmanagement binnen een project inzichtelijk zodat verbeteringen snel toegepast kunnen worden. Door het iteratieve karakter worden resultaten stap voor stap opgeleverd. Het resultaat van ieder stap kan al direct toegepast worden. Dit is zeer doeltreffend bij marktveranderingen, waarbij functionele wijzigingen van een product gewenst (of noodzakelijk) zijn.

Hoe werkt Scrum?

De Scrum-methodiek is gebaseerd op zogenaamde ‘sprints’ en splitst de werkzaamheden op in korte cycli van maximaal een maand. Binnen elke sprint wordt een doelstelling geformuleerd en een aantal communicatiemomenten vastgelegd, zodat snel resultaat geleverd kan worden. Door een goede rolverdeling met bijhorende verantwoordelijkheden wordt er zowel binnen het team als met de opdrachtgever effectiever gecommuniceerd. Dit draagt bij aan een nauwere samenwerking met de klant. Dat is voor MareVisie een belangrijke succesfactor zowel voor onze eigen dienstverlening als de projecten waarin wij werken aldus Michiel Hoogmoed.