Situationeel leiderschap

Training in leiderschap 

Naarden – Als MareVisie delen we graag onze kennis, kunde en ervaring op het gebied van leiderschap. Het afgelopen weekend was een goed voorbeeld daarvan. Onder leiding van Ralph van Houdt van MareVisie en Henny Kerkwijk, één van onze trainers, faciliteerden we een trainingsweekend in Naarden. De leiderschapstechnieken waren sterk geïnspireerd door de kennis en ervaring opgedaan bij het Korps Mariniers, diverse politieorganisaties en het bedrijfsleven. Zo passeerden competenties als ‘Commanders Intent’ en ‘Situationeel Leiderschap’ de revue. Inspirerende inzichten die we onder andere inzetten tijdens het begeleiden van verandertrajecten.

De groep deelnemers was dit keer afkomstig van studentenrugbyclub SRC Thor uit Delft. De vereniging heeft te maken met een explosieve groei van het aantal leden en het bestuur en andere leidinggevenden moeten daarom professionaliseren. Voorzitter Richard Rocasa van SRC Thor heeft baat gehad bij de opgedane inzichten.“Een van de vaardigheden die ik zeker ga gebruiken is de ‘5-paragraaforder’. Een stappenplan om een situatie te beoordelen en de doelstelling helder te maken. Belangrijk hierbij is het delegeren van taken. Als de voorzitter ben je eindverantwoordelijk maar kan je niet alle taken en activiteiten zelf ondernemen. Het is belangrijk dat andere leden verantwoordelijkheid nemen voor deze taken en dat door mij helder gecommuniceerd wordt wat ik van ze wil. Dit weekend heeft mij veel geleerd en geeft mij de juiste middelen voor heldere communicatie.”

Situationeel leiderschap

Ideaal voor CEO’s: Situationeel Leiderschap

Naast het delen van kennis en ervaring zijn deze trainingsweekenden voor MareVisie goede momenten om haar visie op leiderschap te toetsen. Eén van onze uitgangspunten is bijvoorbeeld dat succesvol leiderschap niet kan zonder heldere communicatie, monitoring van en communicatie over de voortgang om vervolgens indien nodig tijdig te kunnen bijsturen. Principes van leiderschap die bijvoorbeeld bij Defensie worden gehanteerd in de vorm van het zogenoemde de “Situationeel Leiderschap”. Als voorzitter van een vereniging die te maken heeft met een noodzakelijk verandering in aansturing van zijn organisatie, had Richard Rocasa veel baat bij de tools die hij tijdens de training kreeg aangereikt. “Ik had de neiging dit weekend mijn team te veel te sturen. Waarbij ik kleine taken dirigeerde en niet de doelstelling communiceerde van de oefeningen. Hierdoor werd het doel van de oefeningen bij mijn team niet duidelijk en werden taken onvoldoende uitgevoerd. Hierbij plaatste ik mijzelf vooral in het S1 Leiden vlak. Door mij bewust te zijn van de verschillende manieren van leiding geven en dat te gebruiken dit weekend, werden meer oefeningen succesvol uitgevoerd. Duidelijke communicatie van de doelen die je wilt bereiken naar de mensen die je leidt is daarbij cruciaal. Ik heb er vertrouwen in dat ik deze competenties nu kan gaan toe passen in mijn bestuur”. 

Situationeel leiderschap

MareVisie helpt leiders ook na een training 

Organisator Ralph van Houdt van MareVisie constateert een duidelijke behoefte aan dergelijke trainingen, maar ziet ook dat een training alleen niet altijd toereikend is. “De opgedane kennis moet natuurlijk nog wel in de praktijk van de eigen organisatie worden toegepast en daar schort het nog wel eens aan. Wij constateren in onze Business Readiness Assessments dat het leiderschap van grote programma’s vaak niet past bij het proces waarin de organisatie op dat moment zit. De CEO heeft daarin een uitdaging om ook naar het leiderschap in een programma en in zijn organisatie te kijken. Een training is een middel om leidinggevenden  bewust te maken van problemen, maar wij kiezen ervoor het daar niet bij niet te laten. Leiderschapskennis die in een programma opgedaan wordt dient toegepast te worden. CEO’s kunnen de kennis combineren met ervaringen uit de training. MareVisie helpt om  CEO’s en Managementteams om dat te vertalen naar de dagelijkse praktijk.  Het vergt vaak een cultuuromslag en kan heel persoonlijk worden. Dat vraagt om (persoonlijke)begeleiding, nazorg als je wilt. Daarom hebben we naast onze Business Readiness Assessments (BRA) een set Business Readiness Tools (BRT) ontwikkeld die we samen met CEO’s en hun managers bijvoorbeeld binnen een verandertraject kunnen inzetten”