Succesvolle bijdrage van MareVisie aan mijlpaal NRG!

Op donderdag 25 januari was NRG (beter bekend als ‘Petten’) volop in het nieuws omdat er een belangrijke mijlpaal bereikt was. Collega’s van MareVisie hebben bijgedragen aan dit programma door de projectmanagement- en project engineering rol te vervullen.

Uit het nieuwsbericht van NOS: ‘Het nucleaire instituut NRG in Petten stopt met het gebruik van hoogverrijkt uranium voor het maken van medische isotopen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de afspraken die eerder internationaal zijn gemaakt, onder leiding van de voormalige Amerikaanse president Obama. Voortaan wordt laagverrijkt uranium gebruikt, dat veel minder gevaarlijk is, onder meer omdat het niet gebruikt kan worden voor het maken van kernwapens.’
(Bron: https://nos.nl/artikel/2213728-petten-minder-interessant-voor-terroristen-hoogverrijkt-uranium-verdwijnt.html)


Waarom we dit een prestatie van formaat vinden?

Het project kende verschillende uitdagingen:

  • Wet- en regelgeving rondom nucleaire toepassingen is uitermate strikt. Oog voor detail en goede afstemming met de autoriteiten is een must.
  • De maatschappelijke relevantie van dit onderwerp maakte dat er een grote drive was om van dit project een succes te maken, maar dit brengt ook druk met zich mee.
  • De omvang van het project: het gehele productieproces werd door dit project geraakt, met een groot aantal afhankelijkheden.

Wat maakte de inzet van MareVisie succesvol?

  • Technische mindset: alle collega’s van MareVisie hebben een academische technische opleiding afgerond, waardoor techniek in ons DNA zit.
  • Focus op het project proces, en betrekken van de juiste belanghebbenden. In een wetenschappelijke omgeving zoals bij NRG spelen inhoudelijke experts een belangrijke rol. Valkuil hierbij is dat de projectstructuur onderbelicht blijft. MareVisie zorgt bij ieder project dat het proces als een huis staat en alle relevante stakeholders in beeld zijn.
  • Focus op voortgang en het resultaat. In een sterk gereguleerd, technisch project, kan er door allerlei factoren vertraging optreden. Bij dit soort tegenslag is goed gefaciliteerde besluitvorming cruciaal, omdat anders op dit moment onduidelijke discussies kunnen ontstaan. Doordat er al een duidelijke rolverdeling gesteld is, kan er op zo’n moment adequaat gehandeld worden.

MareVisie is er trots op om de spil te zijn geweest in dit maatschappelijk relevante project.

MareVisie kan ook u helpen met uw uitdagingen bij het realiseren van projecten! We gaan graag het gesprek met u aan. Bel hiervoor Ralph van Houdt op 06-14429340 of mail r.vanhoudt@marevisie.nl.