TU Delft

MareVisie geeft training in “Productgericht plannen”

MareVisie ziet projectmanagement als een vak en is er van overtuigd dat een projectmatige aanpak breed toepasbaar is. Veel technieken zijn ook los inzetbaar en helpen direct bij het structureren van werkzaamheden. Dat was een van de ideeën achter de workshop “Productgericht plannen” die MareVisie geeft aan studenten van de TU Delft.

Workshop deelnemers

De faculteit Technische Natuurkunde van de TU Delft was eind maart 2015 het decor voor de workshop “Productgericht plannen” van MareVisie. Ruim 20 studenten, actief in verschillende commissies van de Vereniging voor Technische Physica, namen deel aan de workshop. De studenten leerden projecten (zoals hun commissiewerk) beter te definiëren en goed te structureren. Commissiewerk wordt daardoor leuker en efficiënter. De gestelde doelen worden sneller bereikt.

“Productgericht plannen”

De interactieve workshop begon met een korte uitleg van de PRINCE2-techniek “Productgericht plannen”. Daarna gingen de studenten in groepjes zelf aan de slag om een ‘Product Breakdown Structure’ (PBS) en een ‘Product Flow Diagram’ (PFD) te maken. Zij deden dit zowel voor een mock-up project als voor de daadwerkelijke producten van hun eigen commissies.

Tijdens de workshop ontdekten de studenten dat door het visualiseren van de projectdoelen, er een beter beeld ontstaat van wat er bereikt moet worden. Al snel werd duidelijk dat het helder definiëren van alle producten nog best lastig is! Na afloop hadden de studenten een positief beeld van wat het productgericht plannen voor hun commissiewerk zou kunnen betekenen en waren dan ook enthousiast geworden om de techniek in te gaan zetten.

Afsluiting van de workshop

De workshop wordt afgesloten een drankje waarbij de hele goede sfeer en concrete handvatten enkele van de kenmerken van de workshop waren. Daarbij is afgesproken dat MareVisie bereikbaar zou blijft voor coaching en feedback op de planning van de verschillende projectteams en commissies. De ervaring van de studenten is immers ook voor MareVisie waardevol.