Nucleair 


Ontwikkelingen in de markt

De publieke opinie over de nucleaire sector laat zich kenmerken door scepticisme en wantrouwen. Door een gebrek aan kennis wordt deze sector weggezet als misbaar en onwenselijk. Niets is minder waar.

Vanuit onze ervaring binnen de nucleaire sector zien we zeer nuttige toepassingen, zoals:

  1. De productie van isotopen voor medische behandeling en onderzoek;

De productie van isotopen is van belang voor diagnose van verschillende ziekten en de bestrijding van kanker. De vraag naar deze isotopen zal de komende jaren toenemen terwijl de reactoren verouderd zijn en slechts een beperkte productiecapaciteit hebben.

  1. Energieopwekking.

Energieopwekking door kernenergie kan een alternatief zijn voor wind- en zonne-energie, omdat de laatstgenoemden aanspraak maken op de wereldwijde voorraad delfstoffen en geen continue stroomvoorziening kunnen waarborgen. De ‘Molten Salt Reactor’ (MSR) lijkt hier de juiste kandidaat vanwege de passieve veiligheid, waaronder de geringe kans op een meltdown.

MareVisie kent het belang van de nucleaire sector en de toepassingen van haar producten. Daarom draagt zij met haar collega’s bij aan projecten waarbij procesoptimalisatie, veiligheid en nieuwe ontwikkelingen in deze sector centraal staan. Hieronder valt ook het uitwerken, voorbereiden en implementeren van technische modificaties aan installaties.

Kunt u hulp gebruiken bij een project op het grensvlak van business, techniek en ICT? Wilt u graag een keer van gedachten wisselen over het verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen of de mogelijke inzet van onze ICT oplossingen? Neem contact op met een van onze experts.


Ralph van Houdt
Expertise: Programma management en veranderkunde
Opleiding: Werktuigbouwkunde TU Delft, Verandermanagement SIOO en MBA RSM

Mijn ervaring met grote programma’s en het leidinggeven aan organisaties heb ik opgedaan bij het Korps Mariniers en in de Olie-en gas offshore industrie. De daar opgedane ervaring pas ik al jaren toe in de Energie en Utility branche bij de grote en complexe projecten. Door de stevige technische basis aangevuld met verandermanagement van organisaties en de bedrijfsmatige en zakelijke kijk op organisaties, ben ik in staat om met klanten hun projecten te ontwerpen en om te zetten in duidelijke en haalbare doelstellingen. Die kennis draag ik over aan project organisaties en de mensen waarmee ik werk, want ik geloof in het actief delen van kennis.

Contact

Michiel Hoogmoed
Expertise: Projectmanagement & verandercommunicatie
Opleiding: Technische natuurkunde, TU Delft, Afstudeergroep: Physics of Nuclear reactors (PNR)

''Sinds 2010 ben ik bij MareVisie projectmanager van verscheidene projecten in de energiesector. Per 2014 werk ik aan projecten in de nucleaire sector , en merk ik hoe waardevol de combinatie van projectmanagement en specialistische nucleaire kennis is. Ik ben er van overtuigd dat het zorgvuldig betrekken van de diverse groep stakeholders één van de belangrijke succesfactoren is voor een project. Je hebt immers te maken wet- en regelgeving vanuit de overheid, reactorfysica specialisten en veiligheidsexperts, die uiteindelijk allemaal hetzelfde doel nastreven: een succesvolle en veilige nucleaire industrie in Nederland.''

Contact