Nucleair 


Ontwikkelingen in de markt

De publieke opinie over de nucleaire sector laat zich kenmerken door scepticisme en wantrouwen. Door een gebrek aan kennis wordt deze sector weggezet als misbaar en onwenselijk. Niets is minder waar.

Vanuit onze ervaring binnen de nucleaire sector zien we zeer nuttige toepassingen, zoals:

  1. De productie van isotopen voor medische behandeling en onderzoek;

De productie van isotopen is van belang voor diagnose van verschillende ziekten en de bestrijding van kanker. De vraag naar deze isotopen zal de komende jaren toenemen terwijl de reactoren verouderd zijn en slechts een beperkte productiecapaciteit hebben.

  1. Energieopwekking.

Energieopwekking door kernenergie kan een alternatief zijn voor wind- en zonne-energie, omdat de laatstgenoemden aanspraak maken op de wereldwijde voorraad delfstoffen en geen continue stroomvoorziening kunnen waarborgen. De ‘Molten Salt Reactor’ (MSR) lijkt hier de juiste kandidaat vanwege de passieve veiligheid, waaronder de geringe kans op een meltdown.

MareVisie kent het belang van de nucleaire sector en de toepassingen van haar producten. Daarom draagt zij met haar collega’s bij aan projecten waarbij procesoptimalisatie, veiligheid en nieuwe ontwikkelingen in deze sector centraal staan. Hieronder valt ook het uitwerken, voorbereiden en implementeren van technische modificaties aan installaties.

Neem contact met ons op

Kunt u hulp gebruiken bij een project op het grensvlak van business, techniek en ICT? Wilt u graag een keer van gedachten wisselen over het verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen of de mogelijke inzet van onze ICT oplossingen? Neem dan telefonisch contact op met Ralph van Houdt via 06-14429340 of stuur een mail naar r.vanhoudt@marevisie.nl.

Heeft u liever dat wij contact met u opnemen? Laat dan hier uw gegevens achter, zodat wij u kunnen benaderen.

 


Michiel Hoogmoed
Projectmanagement & verandercommunicatie
Opleiding:
Technische natuurkunde, TU Delft, Afstudeergroep: Physics of Nuclear reactors (PNR)

''Sinds 2010 ben ik bij MareVisie projectmanager van verscheidene projecten in de energiesector. Per 2014 werk ik aan projecten in de nucleaire sector , en merk ik hoe waardevol de combinatie van projectmanagement en specialistische nucleaire kennis is. Ik ben er van overtuigd dat het zorgvuldig betrekken van de diverse groep stakeholders één van de belangrijke succesfactoren is voor een project. Je hebt immers te maken wet- en regelgeving vanuit de overheid, reactorfysica specialisten en veiligheidsexperts, die uiteindelijk allemaal hetzelfde doel nastreven: een succesvolle en veilige nucleaire industrie in Nederland.''

Contact

Suzanne Leinders
Projectmanagement
Opleiding:
Technische natuurkunde, TU Delft , PhD: Applied Physics

“In teamverband werken aan complexe technische projecten en daarbij meer uit mensen halen, levert mooie resultaten en voldoening.”

Contact