Producten

MareVisie heeft uit eigen ervaring een aantal producten ontwikkeld die uw bedrijf met beperkte inspannning tot een hoger niveau kunnen tillen. Bovendien leiden deze producten vaak tot nieuwe inzichten:

» Wat zijn de kansen en risico’s van uw projecten?
» Hoe verantwoord zijn uw projecten en wat is hun impact?
» Hoe ‘volwassen’ is de aanpak van projectmanagement binnen uw organisatie?

Op de volgende pagina’s worden de producten kort toegelicht. Daarbij wordt snel duidelijk waar, wanneer en met welk doel we ze inzetten. Ook is het beoogde effect weergegeven dat we voor onze opdrachtgever of het project willen bereiken. Focus op dit effect verhoogt de 'drive' en leidt tot een gewenst resultaat.

Projectinitiatie in 3 uur
 

Een Project Initiatie Document, ook wel PID genoemd, is een van de belangrijkste documenten van een project en vormt de basis om te beslissen of een project wel- of niet wordt uitgevoerd. De term PID komt uit één van de meest gebruikte projectmethodieken...

Lees meer

Portfolio analyse
 

Een portfolio analyse is een volledige doorlichting van alle lopende en toekomstige projecten.  Er wordt op een efficiënte en gestructureerde manier inzichtelijk gemaakt welke projectmatige veranderingen er lopen, en of alle ‘succesfactoren’ aanwezig zijn om...

Lees meer

Change readiness assessment

Een change readiness assessment, ook wel CRA genoemd, wordt uitgevoerd op een lopend project dat richting implementatie gaat. De CRA kijkt eerst wie er betrokken zijn bij de implementatie en het gebruik van de verandering (de ‘stakeholders’): kort gezegd het projectteam...

Lees meer

Project health check

Loopt een belangrijk project niet goed, maar is het lastig om de vinger op de zere plek te leggen? Hier kan de Project Health Check bij helpen. Vrijwel alle organisaties hebben te maken met projectmatige verandering. Ieder project is uniek en vraagt om een eigen aanpak...

Lees meer

Opportunity scan 

Heeft uw organisatie ook te maken met de energietransitie, maar voortgang blijft uit omdat u niet weet waar te starten? Hier kan de energietransitie opportunity scan u bij helpen.De opportunity scan is een instrument waarmee kansen voor energietransitie...

Lees meer

Proces analyse

Eén van de ingrediënten om succesvol te veranderen, is een goed beschreven bedrijfsproces. Als het niet duidelijk is waar je aan gaat sleutelen, dan is dat vragen om onbegrip, verkeerde verwachtingen en verrassingen. MareVisie kan hierbij helpen...

Lees meer

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden?

 Neem contact op!