Producten

MareVisie heeft uit eigen ervaring een aantal producten ontwikkeld die uw bedrijf met beperkte inspannning tot een hoger niveau kunnen tillen. Bovendien leiden deze producten vaak tot nieuwe inzichten:

» Wat zijn de kansen en risico’s van uw projecten?
» Hoe verantwoord zijn uw projecten en wat is hun impact?
» Hoe ‘volwassen’ is de aanpak van projectmanagement binnen uw organisatie?

Op de volgende pagina’s worden de producten kort toegelicht. Daarbij wordt snel duidelijk waar, wanneer en met welk doel we ze inzetten. Ook is het beoogde effect weergegeven dat we voor onze opdrachtgever of het project willen bereiken. Focus op dit effect verhoogt de 'drive' en leidt tot een gewenst resultaat.

Project initiatie in 3 uur

MareVisie legt met de belangrijkste stakeholders in max. 3 uur tijd de basis voor het project initiatie document.

Lees meer

PER4RM

PER4RM is een 'fit-for-purpose' applicatie die de noodzakelijke functionaliteit voor digitale formulieren met workflow biedt. Het is een 'off-the-shelf' applicatie..... 

Lees meer

Portfolio analyse

De portfolio analyse is een volledige doorlichting van alle lopende en/of op te starten projecten. Hierin wordt een objectieve vaststelling... 

Lees meer

Change Readiness Assessment 

Een analyse van de status van de organisatie, het project, de professionals die er aan bij dragen en de mate waarin zij gereed staan...

Lees meer

Verandervermogen scan

Met deze scan wordt inzicht verkregen in het verandervermogen, inclusief concreet advies om dit te verhogen. Op basis hiervan kan de organisatie...

Lees meer

Product Health Check

Dit bestaat uit een test om objectief beeld te krijgen hoe de mensen, de afdelingen en de organisatie als geheel voor staat en hoe het sentiment t.o.v. het project is.

Lees meer

Product Inspectie formulieren workflow

Dit is een oplossing om werkprocessen waarin informatie middels een formulier (handmatig of digitaal) gecontroleerd of...

Lees meer