Change Readiness Assessment

Een change readiness assessment, ook wel CRA genoemd, wordt uitgevoerd op een lopend project dat richting implementatie gaat. De CRA kijkt eerst wie er betrokken zijn bij de implementatie en het gebruik van de verandering (de ‘stakeholders’): kort gezegd het projectteam en de gebruikers.
Vervolgens wordt met deze partijen inzichtelijk gemaakt of zij gereed zijn om de verandering door te voeren. 

 

Wanneer change readiness assesment inzetten?

Het doel van een CRA is voorkomen dat een verandering wordt doorgevoerd, die vervolgens niet gebruikt wordt of die resulteert in verwarring onder personeel en financiële schade voor het bedrijf.

Een change readiness assessment kan voor verschillende doeleinden worden ingezet. Over het algemeen wordt deze analyse ingezet wanneer er signalen uit de organisatie, of het projectteam komen, waardoor twijfel ontstaat over de te nemen vervolgstappen.
Zeker bij projecten die te maken hebben met verschillende disciplines is het verstandig om een CRA in te zetten. De kans is namelijk groot dat de opdrachtgever en het projectteam meer focus hebben op één specifieke afdeling of onderdeel van het project, bijvoorbeeld omdat het project vanuit die kant is geïnitieerd.

Hebben jullie in de organisatie op dit moment een aantal projecten lopen? En zijn er verschillende twijfelpunten en signalen aanwezig met betrekking tot de voortgang van deze projecten? Neem dan contact op met MareVisie voor een change readiness assessment.

 Contact
 

Voorbeeld: implementatie nieuwe software of ERP systeem

Een regelmatig voorkomende situatie bij ICT projecten, is dat er alleen aandacht gegeven wordt aan de technische kant van de voorbereiding: zijn alle installaties gedaan, heeft iedereen toegangsrechten, etc.?
Hierbij wordt dan over het hoofd gezien dat het project ook organisatorische impact heeft (er zijn veranderingen in verantwoordelijkheden) en dat medewerkers met nieuwe systemen moeten werken (en daarin nog niet getraind zijn).

MareVisie Change readiness assessment

Bij een ICT project geeft een change readiness assessment het benodigde inzicht, of er voldoende aandacht is geweest aan alle bovenstaande aspecten. Hiermee wordt de kans op een vlotte implementatie significant groter!

Wat is het resultaat?

Met deze analyse wordt inzicht verkregen of de organisatie er klaar voor is om de verandering in gebruik te nemen. Het tastbare resultaat van een CRA is een rapportage met aanbevelingen met betrekking tot het geanalyseerde project. Hierdoor kan de stuurgroep een onderbouwd besluit nemen over het starten van de volgende fase of het uitstellen daarvan. Het positieve effect van een CRA is tevens dat alle betrokken partijen gehoord zijn; iedereen heeft zijn of haar input kunnen leveren, en voelt zich niet buitengesloten.

Wil jij ook duidelijkheid over de ‘readiness’ om een lopend project te implementeren? Neem geen risico’s en laat een change readiness assessment uitvoeren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

 Contact

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden?

 Neem contact op!