Project Health Check

Loopt een belangrijk project niet goed, maar is het lastig om de vinger op de zere plek te leggen? Hier kan de Project Health Check bij helpen.

Vrijwel alle organisaties hebben te maken met projectmatige verandering. Ieder project is uniek en vraagt om een eigen aanpak en een eigen project team. Om die reden kan een project op allerlei fronten uitdagend zijn:

  • Is de opdracht aan het projectteam duidelijk en afgebakend genoeg?
  • Heeft het projectteam de juiste competenties?
  • Is de organisatie enthousiast om de verandering ‘te ontvangen’?

Marevisie heeft jarenlange ervaring in het succesvol realiseren van projecten,en biedt een Project Health Check aan om de vinger op de zere plek te leggen bij een moeizaam project. 

 

Het doel van de Project Health Check

De Project Health Check geeft de opdrachtgever en/of de projectleider concreet advies welke acties ondernomen kunnen worden om het project tot een succesvol einde te kunnen brengen.

Of MareVisie ook ondersteunt bij het uitvoeren van de adviezen, verschilt per opdracht en gaat in overleg met de opdrachtgever.

Bekijk ook eens onze Portfolio Analyse en ons Change Readiness Assessment. Wil je meer informatie over de project health check van Marevisie? Neem dan hier contact met ons op!

 Contact

Wat is het resultaat?

Onze MareVisie collega gaat in gesprek met de opdrachtgever en bepaalt met welke betrokkenen gesproken zal worden om de project health check uit te voeren.  Aan de hand van deze gesprekken wordt een advies opgesteld die aan de opdrachtgever wordt gepresenteerd.

De adviezen kunnen van allerlei aard zijn: wellicht ontbreekt het de projectleider aan ervaring en is hij/zij gebaat bij coaching. Of de organisatie staat niet achter de verandering waardoor er onvoldoende betrokkenheid is. In zo’n geval is meer aandacht voor het nut en noodzaak nodig.

 MareVisie project health check

 

Het beoogde effect

Met de Health Check ontstaat er een beter begrip wat de kritische succes factoren zijn om het project tot een goed einde te kunnen brengen. Dit biedt houvast om op de juiste punten sturing aan het project te geven.

 

Wanneer wordt deze test ingezet?

Dit instrument wordt regelmatig ingezet wanneer binnen het project of het management van de organisatie behoefte is aan een onafhankelijk advies over de gezondheid van het project.

Hebben jullie te maken met een project in zwaar weer? Lastig om de vinger op de zere plek te leggen, of behoefte aan een onafhankelijk advies? Dan is het verstandig om een project health check te laten uitvoeren. Zo krijgt u concreet advies waar extra sturing noodzakelijk is, en hoe deze sturing gegeven kan worden.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden?

 Neem contact op!