Opportunity scan

Heeft u als organisatie moeite met het inventariseren en executeren van maatregelen op het gebied van duurzaamheid, dan biedt de Opportunity scan u de helpende hand. Het helpt de vraag te beantwoorden welk project het meeste impact heeft, hoe deze uit te voeren en doelgericht tot een optimaal resultaat te komen.

In de energietransitie gaat het vooral om het behalen van de gestelde doelen en het duurzaam investeren in nieuwe ontwikkelingen, processen en producten. Het beleid heeft dan de rol om daarvoor een markt te creëren, kansen te bieden en ondersteuning te geven. Vaak is het lastig om te starten en blijft de voortgang van nieuwe ontwikkelingen, producten en processen uit.  De Opportunity scan is uw kans om een stap dichter bij uw doel te komen. Met een goed uitgevoerde scan en een daarop aansluitend actieprogramma kunnen de doelstellingen en bedrijfsresultaten al snel verbeteren. MareVisie kan u ondersteunen en helpen bij het realiseren van deze kansen in de vorm van projecten of bij regievoering.


WAT IS HET DOEL VAN EEN opportunity sCAN?

De Opportunity scan draagt bij aan het snel en succesvol opleveren van projecten, met het behalen van klimaat doelstellingen en een beter bedrijfsresultaat tot gevolg. De Opportunity scan is een instrument, die aan de hand van vragen mbt tot een aantal parameters, de antwoorden in een model verwerkt. Hiermee krijgt u inzicht in het proces van de energietransitie binnen uw organisatie. Met de Opportunity scan kan MareVisie bepalen waar u staat in de energietransitie en welke processen of projecten er nodig zijn om uw kansen te benutten om zo tot het behalen van uw doelstelling te komen. Omdat elke organisatie anders met de energietransitie omgaat is onze Opportunity scan, dus op een unieke manier toegesneden op elke organisatie. De Opportunity scan resulteert in een overzichtelijk en duidelijk rapport waaruit technische projecten zoals ICT, proces veranderingen of andere zaken zoals subsidie-, communicatie- of culturele- veranderprojecten uitkomen. Vanuit MareVisie zetten wij onze experts in om u een helder geformuleerd advies te geven en ondersteunen wij u om uw kansen te benutten.

 

De uitvoering van de Opportunity scan

De Opportunity scan is een uniek instrument waarmee kansen voor energietransitie binnen een organisatie in kaart gebracht worden. MareVisie heeft jarenlange ervaring met het succesvol definiëren en realiseren van complexe projecten bij verschillende type organisaties. Deze ervaring is gebruikt bij het bouwen van de scan. Kijkend naar uw organisatorische vormgeving, technische uitvoerbaarheid en beleidsdoelen, implementeren wij de Opportunity scan al bij overheden en bedrijven.

MareVisie opportunity scan

Met onze scan kijken wij naar de volgende 6 parameters die tezamen aan de basis staan voor ons advies. Het resultaat van de scan wordt aangegeven in een rapport dat u inzicht geeft in uw processen en projecten relevant voor de energietransitie. Op basis hiervan kan de organisatie besluiten of er eerst geïnvesteerd moet worden in de wendbaarheid van de organisatie of welke projecten al kunnen worden gestart en hoe deze te realiseren. De opportunity scan draagt bij aan het snel en succesvol opleveren van projecten, met het behalen van klimaatdoelstellingen en een beter bedrijfsresultaat tot gevolg.

 

Het resultaat

  • Een overzichtelijk en duidelijk advies rapport waarin zaken zoals ambitie, realisatie, investeringsklimaat, stakeholders etc. zijn opgenomen.
  • Direct inzicht in uw huidige situatie ten aanzien van de energietransitie. Waar staat u?
  • De scan geeft inzicht in de mogelijkheden om uw doelstellingen in de energietransitie te behalen.
  • Deze worden door MareVisie uitgezet in een roadmap met concrete projecten en/of processen, die op korte termijn zouden kunnen worden opgestart.
  • Mogelijkheid tot het uitwerken van het projectplan en de implementatie, waarbij bemensing en planning in detail worden beschreven.
  • In gang zetten van uw kansen in de energietransitie en verdere verduurzaming voort te zetten

MareVisie opportunity scan

Projecten realisatie

NRCA - Nationaal Rugby Centrum Amsterdam

Het NRCA is het nationaal rugbystadion in Amsterdam Nieuw West. Het complex is gesitueerd op sportpark De Eendracht. Naast de twee lokale verenigingen is dit de plek waar de nationale selecties trainen en alle internationale wedstrijden van het Nederlands rugbyteam worden gespeeld. Tevens bevindt zich het kantoor van Rugby Nederland zich in dit complex. Het NRCA wordt beheerd door een stichting waarvan het bestuur de ambitie heeft om het rugby centrum al in 2020 aardgasvrij te maken. Onze expert in energietransitie Hans Roeland is hier namens MareVisie nauw bij betrokken.

 

NRG - Nuclear Research and Consultancy Group

Projecten managen in het nucleaire domein is complex door regelgeving, zeer hoge kwaliteitseisen en ingewikkelde technische oplossingen. Ook kennen wij het belang van de nucleaire sector en de toepassingen van haar producten. Daarom draagt MareVisie bij aan projecten waarbij procesoptimalisatie, veiligheid en nieuwe ontwikkelingen in deze sector centraal staan. Energieopwekking door kernenergie kan een alternatief zijn voor wind- en zonne-energie, omdat de laatstgenoemden aanspraak maken op de wereldwijde voorraad delfstoffen en geen continue stroomvoorziening kunnen waarborgen. De ‘Molten Salt Reactor’ (MSR) lijkt hier de juiste kandidaat vanwege de passieve veiligheid, waaronder de geringe kans op een meltdown. MareVisie heeft ervaring met installatiewijzigingen en kennis van processen richting de overheid (vergunningswijziging, MER, VGB-aanvragen). Tevens heeft MareVisie een directe link met de TU Delft, wat een continue instroom van relevante kennis en frisse inzichten borgt.

 

Attero - Energiek met milieu

Attero is een landelijk en internationaal opererend milieubedrijf, actief in het terugwinnen en hergebruiken van de energie en grondstoffen uit ons afval. De afvalenergiecentrales in Moerdijk en Wijster verwerken restafval tot energie. Het levert duurzame energie op in de vorm van warmte en/of stroom. Ook is zij marktleider als het gaat om het terugwinnen van grondstoffen uit restafval. De scheidings- en sorteerinstallaties halen kunststoffen, drankenkartons, metalen en etensresten eruit die worden omgezet in grondstoffen en energie. MareVisie heeft in 2013 het programmamanagement van het 1SAP4All-Programma verzorgd. Met als doel uniformering van bedrijfsprocessen, verbetering van de management informatie door data-integratie en het begeleiden van de transitie naar de gebruikersorganisatie. MareVisie voerde naast programma aansturing, realisatie van dataconversie ook testmanagement, quality management, nazorg en procesmonitoring uit. Het 1SAP4All-programma is bekroond met de zilveren SAP Quality Award voor grote ERP implementaties.

 Ziet u aanknopingspunten en kunt u de helpende hand van MareVisie gebruiken? Vraag dan direct de Opportunity scan aan bij MareVisie. Dan gaan we gezamenlijke van denken naar doen.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden?

 Neem contact op!