Wat is een portfolio analyse?

Een portfolio analyse is een volledige doorlichting van alle lopende en toekomstige projecten.  Er wordt op een efficiënte en gestructureerde manier inzichtelijk gemaakt welke projectmatige veranderingen er lopen, en of alle ‘succesfactoren’ aanwezig zijn om deze projecten tot een goed einde te brengen.

 

Wat is het doel?

Een goed uitgewerkte portfolio analyse stelt de organisatie in staat om de juiste beslissingen te nemen. Dit kan zowel op strategische als op operationeel niveau. Op strategisch niveau tackelen we vraagstukken als: ‘Hoeveel draagt ieder project bij aan onze bedrijfsdoelstellingen, moeten we wel met alle projecten doorgaan?’ of ‘Hoe ziet ons projectenportfolio er over 1 jaar uit, en over 2 jaar?’

Op operationeel niveau verdiepen we ons in vraagstukken als: ‘Hoe verdelen we de vaak schaarse resources over de projecten?’ of ‘Hebben we zelf alle benodigde resources in huis of moeten we externe expertise in gaan huren?’ En wanneer een project uit loopt: ‘Wat is de impact hiervan op onze andere projecten?’

 Heb je interesse in een portfolio analyse van jouw lopende projecten? Neem dan contact met ons op voor meer informatie! 

 Contact
 

Het resultaat van een portfolio analyse

Het resultaat is een complete lijst van projecten die allemaal op dezelfde manier zijn vastgelegd met een score op basis van risico, impact, bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen, et cetera. Op basis van het portfolio kunnen er gerichtere keuzes worden gemaakt met welke projecten de organisatie wel- en niet door wil gaan, en welke projecten opgestart zouden moeten worden.

MareVisie portfolio analyse

 

Wanneer wordt het ingezet?

Vrijwel alle organisaties hebben te maken met projectmatige verandering. Indie zin is het beheren van een project portfolio voor al deze organisaties nuttig. De manier waarop dat gedaan wordt, en de inspanning die het vraagt, moet wel in verhouding staan met de grootte van de organisatie. Ook hierover denkt MareVisie mee bij het uitvoeren van een portfolio Analyse.

Als er onvoldoende inzicht is in de projecten, en deze projecten dreigen vervolgens ook nog eens te mislukken of uit te lopen, dan geeft dat een sterk gevoel van ongrijpbaarheid en is er onvoldoende sturing mogelijk. Door een portfolio op te zetten komt er eenduidig beeld van de situatie en krijgt de organisatie weer grip op de zaak.

Ervaar je op dit moment ongrijpbaar gevoel bij de lopende projecten? Of ben je op zoek naar een duidelijk inzicht in de stand van zaken? Met een portfolio analyse van MareVisie krijg je op korte termijn weer inzicht in lopende projecten, waardoor er weloverwogen keuzes met betrekking tot de voortgang van deze projecten gemaakt kunnen worden. Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan hier contact met ons op!

 Contact

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden?

 Neem contact op!