Proces analyse

Eén van de ingrediënten om succesvol te veranderen, is een goed beschreven bedrijfsproces. Als het niet duidelijk is waar je aan gaat sleutelen, dan is dat vragen om onbegrip, verkeerde verwachtingen en verrassingen.

MareVisie kan hierbij helpen met een procesanalyse. We beschrijven het huidige proces, brengen de gewenste situatie in kaart en maken een roadmap om tot de gewenste situatie te komen.

De experts van MareVisie beschikken over de analytische vaardigheden die nodig zijn om werkprocessen te doorgronden en de relevante (management)informatie inzichtelijk te maken. Daarvoor gebruiken zij de nieuwste (ICT) analysetools en methoden. Hierdoor zijn we in staat om scherpe analyses op te leveren. Door complexe processen te visualiseren creëren we overzicht.

MareVisie neemt  een actieve rol in bij het (her)inrichten van processen, of bij het verbeteren van bestaande werkwijzen. Onze experts zijn niet alleen van meerwaarde in het analyseproces, ze helpen u ook bij het doorvoeren van verbeteringen. Ze gebruiken hiervoor verschillende methodieken zoals Lean, Scrum en Agile.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op!