Project Initiatie Document in 3 uur

Een Project Initiatie Document, ook wel PID genoemd, is een van de belangrijkste documenten van een project en vormt de basis om te beslissen of een project wel- of niet wordt uitgevoerd. De term PID komt uit één van de meest gebruikte projectmethodieken in Nederland: PRINCE2.
In een PID worden de essentiële aspecten van het project beschreven: denk hierbij aan de aanpak van het project, de planning, de risico’s, het doel en de business case.

Ongeacht of een project groot of klein is, complex of eenvoudig: een PID draagt er aan bij dat het project om de juiste redenen wordt gestart, en dat er vooraf goed is nagedacht over de aanpak. Eén van de uitgangspunten van PRINCE2 is dat je je projectdocumentatie op maat moet maken: bij een simpel project kan je volstaan met een simpel PID document.

 

Doel van een Project Initiatie Document

Bijna alle organisatie hebben te maken met projectmatige verandering. Dat wil niet zeggen dat alle organisatie het goed in de vingers hebben om projecten succesvol op te zetten en uit te voeren. Projectmanagement vraag specifieke vaardigheden. MareVisie heeft jarenlange ervaring met het opstarten en realiseren van projecten. Met die kennis helpen wij organisaties om een vliegende start te maken bij het initiëren van een project, door in 3 uur een PID op te stellen.

Het doel van een ‘PID-in-3-uur’ workshop, is dat uw organisatie met een zeer beperkte inspanning inzichtelijk krijgt of het beoogde project levensvatbaar is: is de business case positief? Verder wordt er een goede basis gelegd voor de aanpak, de verwachte kosten en de doorlooptijd. Benieuwd of een Project Initiatie document iets voor u is? Neem dan hier contact met ons op!

Contact

Het resultaat

Om tot een PID-in-3-uur te komen, wordt een workshop gefaciliteerd door 1 of 2 collega’s van MareVisie. Wij zorgen dat jullie eigen expertise maximaal benut wordt, door de juiste vragen te stellen die in deze fase van belang zijn. Vooraf stemmen we met de opdrachtgever af welke vertegenwoordiging van de eigen organisatie voor deze workshop benodigd is.

MareVisie Project initiatie document

In het PID worden de belangrijkste stappen door de opdrachtgever en belangrijkste stakeholders vastgelegd. Het belangrijkste hierbij is dat er uitgangspunten ontstaan voor initiële besluitvorming, waarbij men kijkt of er sprake is van een positieve business case. Tevens wordt de start van het project duidelijk in dit document beschreven. Het beoogde effect van een PID is het creëren van een gemeenschappelijk begrip en inzicht bij stakeholders, waardoor men zo efficient mogelijk te werk kan gaan en iedereen van het begin op één lijn zit qua verwachtingen. 

Het opstellen van een goed Project Initiatie Document vergt de benodigde expertise. Bij Marevisie zorgen wij ervoor dat wij dit document binnen drie uur voor u klaar hebben! Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan hier contact met ons op!

 Contact

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden?

 Neem contact op!