Verandervermogen scan

Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met projectmatige verandering. Bedrijven willen zich ontwikkelen, en tegelijkertijd is de wereld daarbuiten ook volop in beweging. Verandering is dus iets waar niemand om heen kan.

De term Verandervermogen spreekt voor zich: het is de mate waarin een organisatie in staat is om te veranderen. Verandervermogen wordt bepaald door verschillende factoren binnen een organisatie: hoe wendbaar zijn de medewerkers, staan zij open voor verandering? Is er een methodiek om projecten uit te voeren, zijn de projecten succesvol?

Bent u benieuwd naar uw verandervermogen en wilt u weten wat MareVisie voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op! 

Neem contact op!

Waarom belangrijk?

Voor een organisatie is het belangrijk om te weten wat het eigen verandervermogen is. Is er weinig verandervermogen, dan is het onverstandig om volop aan projecten te beginnen. Er moet dan vooraf nog het nodige gebeuren. Hiermee wordt voorkomen dat projecten gestart worden die vooraf al gedoemd zijn om te mislukken, met alle financiële schade en organisatorische onvrede tot gevolg.

Verandervermogen scan

Marevisie heeft jarenlange ervaring met het succesvol realiseren van projecten bij organisaties. Op basis van deze ervaring bieden wij de Verandervermogen Scan aan. De scan wordt binnen de organisatie uitgevoerd door middel van interviews, en biedt inzicht in het verander- en aanpassingsvermogen van de verschillende afdelingen.

Heb je al een verander vermogen test gedaan, maar ben je op zoek naar meer inzicht in de huidige stand van zaken van lopende projecten? Dan is wellicht onze portfolio of CRA analyse voor jou ook interessant. Weten hoe mensen, de afdelingen en de organisatie tegenover een nieuw project staan? Bekijk dan onze project Health Check!

 Wat is het doel van een verandervermogen scan?

Met deze scan wordt inzicht verkregen in het verandervermogen, inclusief concreet advies om dit te verhogen. Op basis hiervan kan de organisatie besluiten of projecten opgestart kunnen worden, of dat er eerst geïnvesteerd moet worden in de wendbaarheid van de organisatie.
Een goed inzicht in het eigen verandervermogen draagt bij aan het succesvol opleveren van projecten, met een hogere tevredenheid bij medewerkers en een beter bedrijfsresultaat tot gevolg.

Wat is het resultaat

Na een verandervermogen test wordt er een managementrapportage geschreven. Deze rapportage krijgt een mondelinge toelichting op basis van vooraf bepaalde criteria, waarmee implementatie plannen uitgewerkt kunnen worden.
Door het uitvoeren van deze test ontstaan er verschillende inzichten. Een van de belangrijkste inzichten is het ontstaan van een begrip van de impact van de verandering op de organisatie. Deze kennis kan dan weer gebruikt worden om hulp of ondersteuning op de juiste manier in te zetten.

Verandervermogen

Wanneer zetten we het in?

Bij Marevisie hebben wij de voorkeur om een verandervermogen test in te zetten bij elk project waar veranderingen in werkprocessen, geborgd met ICT, doorgevoerd worden. Zo weten we vooraf precies waar eventuele knelpunten kunnen zitten, waarop tijdig kan worden ingespeeld. 

Staan jullie aan de voorfase van een project, en willen jullie weten in hoeverre jullie organisatie bestand is tegen de eventuele veranderingen die projecten teweeg kunnen brengen? Neem dan contact op met Marevisie voor een verandervermogen scan.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden?

 Neem contact op!