Splitsingswet - ontvlechting IT landschap Eneco Holding

Splitsingswet - ontvlechting IT landschap Eneco Holding

In 2006 is de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON, ook wel de Splitsingswet genoemd) ingevoerd. Deze wet verplicht alle Nederlandse geïntegreerde nutsbedrijven de activiteiten te splitsen in drie aparte onderdelen, voor productie, transmissie en distributie. In het kader hiervan is Eneco gesplitst in de bedrijven Eneco, Stedin en Joulz. Om deze splitsing te realiseren moest het volledige IT landschap opgesplitst worden.

MareVisie was verantwoordelijk voor de splitsing van één centraal SAP systeem, naar een SAP systeem per kernbedrijf. En in het verlengde hiervan de splitsing van de overige ICT applicaties. Voor dit omvangrijke cluster aan projecten heeft MareVisie het programmamanagement voor haar rekening genomen.

De noodzakelijke procesaanpassingen, waaronder werkinstructies, technische aspecten etc. werden ingevoerd zodat de kernbedrijven in de toekomst hun eigen applicaties en beheer kunnen voeren. Bij dit 16 maanden durende project waren drie MareVisie medewerkers betrokken op een projectteam van 25 actief betrokken mensen. MareVisie rapporteerde aan de CIO’s van Eneco en de drie kernbedrijven.

>> Klik hier voor een factsheet over dit project