Projectmanagement ondersteuning

De toegevoegde waarde van projectondersteuning door MareVisie ligt in een efficiëntere en effectievere uitvoering van uw projecten waardoor de slaagkans groter is en de kosten lager zijn. Medewerkers van MareVisie zijn immers “Professionals in Projectmanagement”!

Projectmanagement ondersteuning is een dienst voor projectmanagers. Elke projectleider besteedt een behoorlijk deel van zijn tijd aan administratieve handelingen, informatiegaring en kwaliteitsbewaking. Projectmanagement ondersteuning kan deze en andere handelingen overnemen of hierbij ondersteuning bieden. MareVisie projectmanagement ondersteuning biedt projectleiders een sparringpartner en rechterhand, iemand met specifieke kennis op het gebied van projectmanagement en de bijbehorende software (bijvoorbeeld van een planning-, financieel- of ERP softwarepakket).

Projectmanagement ondersteuning wordt veelal ingezet bij grotere projecten en bij klanten die al een interne projectmanager hebben benoemd, die er bijvoorbeeld andere lijnactiviteiten naast heeft.

 

Projectmanagement ondersteuning speelt een belangrijke rol in:

 • Het opzetten van het project (volgens de richtlijnen van PRINCE2);
 • Het opzetten en monitoren van de projectplanning;
 • Het op de hoogte houden van de (project)organisatie van de voortgang van het project;
 • De verzameling van de gegevens zodat reguliere rapportage mogelijk is;
 • De kwaliteitsbewaking van de opgeleverde producten. Hier vindt continu een toetsing plaats met de kwaliteitseisen die bij aanvang van het project zijn afgesproken.

 

Voordelen & resultaat van MareVisie projectmanagement ondersteuning

 • projectmanagement ondersteuning wordt op een vaardige en vakkundige manier uitgevoerd;
 • De projectmanager kan zich concentreren op zijn rol;
 • De projectinformatie en -documentatie zijn van hoge kwaliteit;
 • Er ontstaat een grote mate van uniformiteit in de uitvoering en beheersing van het project;
 • Er is goede monitoring van het project mogelijk, hetgeen leidt tot kostenbeheersing. De kans op budget- en tijdsoverschrijding neemt af;
 • projectmanagement ondersteuning medewerkers zijn hoogopgeleid, proactief en flexibel. Zij denken met u mee en kunnen op tijdelijke basis veel werk uit handen nemen;
 • Al onze medewerkers zijn PRINCE2 Foundation & PRINCE2 Practitioner gecertificeerd.

Heeft u een projectmanagement ondersteuner nodig?

Contact